Na današnji dan leta 1928 se je rodil častni občan Občine Trbovlje, rudarski inženir, športnik, družbenopolitični delavec, pisec in planinec Cveto Majdič.

Cveto Majdič se je rodil 19. decembra 1928 v Trbovljah, kjer je živel vse življenje. Osnovno šolo je končal v rojstnem kraju, po končani trboveljski gimnaziji in študiju rudarstva v Ljubljani pa se je zaposlil v Rudniku Trbovlje. Najprej je deloval v jamskem obratu rudnika, nato se je zaposlil v hčerinskem podjetju rudnika RGD (Rudarska gradbena dejavnost), kjer se je ukvarjal z izgradnjo tunelov. Kasneje je bil vrsto let zaposlen v trboveljskem Rudisu.

Vse življenje je bil aktiven na različnih področjih. Do upokojitve je opravljal številne družbenopolitične funkcije. Bil je namestnik predsednika republiškega komiteja za energetiko, predsednik sindikata energetike v ZSS, član družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije in predsednik Sveta uporabnikov v izobraževalni skupnosti Slovenije. V občini je bil odbornik, predsednik sveta za finance, predsednik sveta za telesno kulturo in podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine občine Trbovlje.

Prav tako je aktivno igral rokomet. Lahko rečemo, da je bil eden od začetnikov igranja organiziranega rokometa v Trbovljah. Vodil je tudi odbor za izgradnjo kegljišča v Trbovljah ter odbor za izgradnjo smučišča Medvednica. Spomini in številne izkušnje so prispevale k temu, da je leta 1999 izdal knjigo Zgodovina smučanja v Trbovljah.

Njegov prispevek k trboveljskemu športu je ogromen. V mladosti se je aktivno ukvarjal s smučanjem, rokometom in atletiko, v kateri je postal srednješolski prvak Slovenije v teku na 100 metrov.

Aktiven je bil tudi v Planinskem društvu Trbovlje, v Filatelističnem društvu Trbovlje ter Zasavskem društvu seniorjev managerjev in strokovnjakov. Njegov prispevek na gospodarskem področju ter v družbenih, športnih in ljubiteljskih dejavnostih v občini je bil tako velik, da je leta 2018 postal častni občan Trbovelj.

Majdič je umrl 19. septembra 2019 v Trbovljah.

MP

Foto: arhiv Savus

Viri in literatura

Poslovil se je Cveto Majdič, Savus 10, 2019

Častni občan Trbovelj, Cveto Majdič – obrazložitev nagrade, 2018

Marko Planinc, intervju s Cvetom Majdičem, Zasavski tednik 6, 2018

Robert Čop, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Obrazi slovenskih pokrajin, 2019