sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

Na današnji dan: Cene Vipotnik

Na današnji dan leta 1914, prvo leto prve svetovne vojne, je v Zagorju začel svoje življenje Cene Vipotnik, slovenski pesnik, prevajalec in urednik. Vipotnik spada v generacijo pesnikov iz obdobja tako imenovanih socialnih realistov.

Cene Vipotnik se je rodil 11. novembra 1914 v Zagorju ob Savi. Po osnovnem šolanju in srednji šoli je vpisal študij romanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani, diplomiral je leta 1939. Delal je kot srednješolski profesor na Rakeku in v Ljubljani. Med vojno je bil zaradi sodelovanja z Osvobodilno fronto v italijanski internaciji. Po vojni je najprej postal urednik v Slovenskem knjižnem zavodu, potem pa je postal zelo cenjen in upoštevan urednik v Cankarjevi založbi.

Njegovo poezijo lahko razdelimo na tri obdobja. V predvojni poeziji je izražal tesnobo, nemoč in ogroženost zaradi družbenih razmer. Pesniki obdobja socialnih realistov so v prvi vrsti obravnavali socialna vprašanja in liriki niso bili naklonjeni. Pripadniki te skupine so bili: Bogomir Fatur, Tone Šifrer, Ivan Čampa, Erna Muser, Jože Udovič in Cene Vipotnik. Najbolj zrela osebnost tega rodu je bil Vipotnik.

V vojnih taboriščnih pesmih je prisotno trpljenje in strah ljudi, pa tudi privrženost uporu. V povojni poeziji je poglobil intimno lirično izpovedovanje ter iskanje izbranih besed in metafor. Svojo edino pesniško zbirko Drevo na samem je izdal leta 1956. Izdal je tudi mladinsko zbirko Zelen grobek. Po smrti je izšlo zbrano delo Zemlje zeleni spomini (1975).

Kot urednik Cankarjeve založbe je zasnoval in uredil zbirko Bela krizantema, v sodelovanju z Antonom Ocvirkom tudi zbirko Sto romanov. Leta 1970 je sodeloval pri pripravi antologije slovenskega pesništva Živi Orfej. Kot prevajalec se je ukvarjal s prevajanjem francoske poezije in proze (C. Aveline, Baudelaire, G. de Maupassant, C. Perrault, R. Rolland). Leta 1957 je prejel Prešernovo nagrado.

Cenetov brat Janez Vipotnik je bil cenjen politik. Njegovi otroci so se prav tako našli v umetnosti. Hči Alenka Vipotnik je bila priznana filmska in gledališka igralka, starejši sin Matjaž Vipotnik (nekdanji mož igralke Marijane Brecelj) je pionir grafičnega oblikovanja v nekdanji Jugoslaviji in dobitnik Prešernove nagrade za življenjsko delo, mlajši sin Lenart Vipotnik pa je bil dolgoletni snemalec na RTV Slovenija. V medijih zasledimo tudi njegovi vnukinji: Ana Vipotnik je jazz pevka (Fake Jazz Orchestra), Nina Vipotnik pa je cenjena strokovnjakinja za odnose z javnostmi.

Cene Vipotnik je umrl 2. septembra 1972 v Ljubljani.

MP

Foto: Wipikedia

Viri in literatura

Enciklopedija Slovenije, Ljubljana 1991

Osebnosti, Ljubljana 2008

Slovenika: slovenska nacionalna enciklopedija, Ljubljana 2011

Žebovec M.: Slovenski književniki rojeni od leta 1900 do 1919. V Ljubljani, 2006

Urška Kurež, Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi za Celjskozasavski.si, 2017

Roman Rozina, Zasavski rokovnik, 2006

Isti avtor