Anton Gnus je bil šolnik, skoraj 30 let je služboval kot nadučitelj in šolski ravnatelj na Dolu pri Hrastniku. Deloval je tudi kot organizator različnih dejavnosti. Bil je aktiven v učiteljskih združenjih, soustanovitelj Sokola, bralnega in gasilskega društva ter dolske posojilnice.

Anton Gnus se je rodil 9. januarja 1863 v Pilštanju. Dokončal je tri razrede meščanske šole v Celju, leta 1884 je zaključil šolanje na učiteljišču v Mariboru 1884 in leta 1892 opravil strokovni tečaj za kmetijstvo v Mariboru.

Služboval je v Globokem, na Rečici pri Laškem in od 1896 do upokojitve 1925 kot nadučitelj in šolski ravnatelj na Dolu pri Hrastniku. Deloval je kot organizator v različnih stanovskih združenjih. Med drugim je bil predsednik okrajnega učiteljskega društva za laški okraj od njega ustanovitve, zastopnik učiteljstva v laškem okrajnem šolskem svetu in v višjem šolskem svetu v Ljubljani. Bil je upravni odbornik bivše Zaveze jugoslovanskega učiteljstva in po prevratu soustanovitelj UJU.

Na Dolu je bil soustanovitelj Sokola, bralnega in gasilskega društva, njegovo delo je bil učiteljski zdraviliški dom v Rogaški Slatini, na gospodarskem področju pa je imel zasluge kot ustanovitelj in predsednik dolske posojilnice.

Umrl je 18. januarja 1944 na Dolu pri Hrastniku.

Savus

Foto: Ilustrirani Slovenec

Viri in literatura

Janko Šlebinger: Gnus, Anton (1863–1944). Slovenska biografija. Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.

Izidor Cankar: Slovenski bijografski leksikon, Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.