četrtek, 25 aprila, 2024

Iz te kategorije

Na današnji dan: Anton Gnus

Anton Gnus je bil šolnik, skoraj 30 let je služboval kot nadučitelj in šolski ravnatelj na Dolu pri Hrastniku. Deloval je tudi kot organizator različnih dejavnosti. Bil je aktiven v učiteljskih združenjih, soustanovitelj Sokola, bralnega in gasilskega društva ter dolske posojilnice.

Anton Gnus se je rodil 9. januarja 1863 v Pilštanju. Dokončal je tri razrede meščanske šole v Celju, leta 1884 je zaključil šolanje na učiteljišču v Mariboru 1884 in leta 1892 opravil strokovni tečaj za kmetijstvo v Mariboru.

Služboval je v Globokem, na Rečici pri Laškem in od 1896 do upokojitve 1925 kot nadučitelj in šolski ravnatelj na Dolu pri Hrastniku. Deloval je kot organizator v različnih stanovskih združenjih. Med drugim je bil predsednik okrajnega učiteljskega društva za laški okraj od njega ustanovitve, zastopnik učiteljstva v laškem okrajnem šolskem svetu in v višjem šolskem svetu v Ljubljani. Bil je upravni odbornik bivše Zaveze jugoslovanskega učiteljstva in po prevratu soustanovitelj UJU.

Na Dolu je bil soustanovitelj Sokola, bralnega in gasilskega društva, njegovo delo je bil učiteljski zdraviliški dom v Rogaški Slatini, na gospodarskem področju pa je imel zasluge kot ustanovitelj in predsednik dolske posojilnice.

Umrl je 18. januarja 1944 na Dolu pri Hrastniku.

Savus

Foto: Ilustrirani Slovenec

Viri in literatura

Janko Šlebinger: Gnus, Anton (1863–1944). Slovenska biografija. Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013.

Izidor Cankar: Slovenski bijografski leksikon, Ljubljana, Zadružna gospodarska banka, 1926.


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor