sobota, 20 julija, 2024

Iz te kategorije

Na današnji dan: Albert Kramer

Na današnji dan leta 1943 je umrl Albert Kramer, politik, pravnik, novinar, najpomembnejši liberalni politik med obema vojnama. Trboveljčan, ki je bil v času medvojne Jugoslavije večkrat tudi minister v različnih vladah, je bil glasen nasprotnik Osvobodilne fronte, vodil je liberalce v Slovenski zavezi.

Pravnik, politik in novinar Albert Kramer je bil rojen 6. oktobra 1882 v Trbovljah. Gimnazijo je zaključil leta 1903 v Celju, filozofijo in pravo je študiral v Gradcu in Pragi in študij končal 1910. Nekaj časa je bil odvetniški koncipient, od leta 1910 pa poklicni novinar na Dunaju. Pisal je tudi za zagrebške Riječi in splitsko Slobodo. Izdajal je tednik Südslavische Rundschau (Dunaj 1912–1914), bil ustanovitelj in sourednik Vede 1911–1913, v letu 1914 je v Ljubljani prevzel glavno uredništvo SN, od leta 1921 je bil direktor Jutra.

Politično se je udejstvoval že kot dijak v narodno-radikalnem gibanju. V tridesetih letih je postal najvidnejši slovenski liberalni politik in je zagovarjal jugoslovanski centralizem. Z Dunaja je potoval v letih a912 in 1913 na Balkan, stopil v zvezo s političnimi in narodnimi organizacijami v Bosni, Dalmaciji in na Hrvaškem, sodeloval pri jugoslovanski iredentistični akciji od 1912, 1917 pri pripravah za organizacijo enotne jugoslovanske politike, z G. Žerjavom stopil tudi v zaroto mafije (Čehi, Jugoslovani, Poljaki) in vodil v Sloveniji časopisno akcijo za idejo narodnega edinstva.

Bil je soustanovitelj in član načelstva Jugoslovanske demokratske stranke, že leta 1918 je postal prvi jugoslovanski minister za konstituanto in izenačenje zakonov. V kasnejših vladah je vodil še druga ministrstva, npr. za trgovino in industrijo, za zgradbe in za trg. Vmes je bil tudi zastopnik mesta Ljubljane v skupščini in jugoslovanski poslanik v Pragi.

Kot doktor prava in strokovnjak na svojem področju je postal tudi član vrhovnega zakonodajnega sveta, kasneje je bil izvoljen za poslanca v narodno skupščino in v senat Kraljevine Jugoslavije. Leta1941 je glasno nasprotoval Osvobodilni fronti in vodil liberalce v Slovenski zavezi.

Kramer je umrl 27. maja 1943 v Ljubljani.

Savus

Foto: Celjskozasavski.si

Viri in literatura

Avgust Pirjevec, Albert Kramer, Slovenska biografija, 2021

Rozina, Roman (2006): Zasavski rokovnik. Zagorje ob Savi, RCR.

Robert Čop, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Celjskozasavski.si, 2018


 

Isti avtor