Ob letošnjem občinskem prazniku sta Delavski dom in Občina Zagorje izdala monografijo o pred desetimi leti umrlemu Nandetu Razboršku. Avtor monografije Roman Rozina na dvesto straneh niza poglavja, ki predstavljajo delo in življenje tega zaslužnega kulturnega delavca iz Zagorja, njegove pesmi in druga besedila ter nekaj dokumentarnih fotografij.

Publicist, pisatelj in novinar Roman Rozina je opravil izbor iz njegovega dela. Prvotno je bil izid knjige načrtovan v maju v sklopu praznovanja obletnice Delavskega doma, vendar sta njen takratni izid in predstavitev odpadla zaradi epidemije koronavirusa in sprejetih omejevalnih ukrepov.

Življenjepisni del je avtor razdelil na sedemnajst poglavij, ki mu kot ilustracije in ponazoritve sledijo Razborškove pesmi ali odlomki iz daljših del. Tako ga spoznamo kot avtorja ljubkih otroških izštevank, intimnih mladostnih pesmi, na drugi strani pa kot pisca pesmi za različne glasbene izvajalce, avtorja dramskih prizorov in časnikarja.

V celoti sta predstavljena dva pesniška opusa. Prvi prinaša dvajset bajk iz Zagorja, drobno zbirko, ki jo je sam uredil in do katere je imel poseben odnos. Drugi cikel so pesmi s temo rudarjenja, ki jih je Rozina našel med že precej razpršenim gradivom. Natisnjenih je enaindvajset pesmi: prve segajo v leto 1980, napisal pa jih je za akademijo ob 225-letnici rudarjenja v Zagorju, zadnje so iz časa, ko se je dejavnost že končala.

V biografski del knjige nas povede Razborškova misel, ki je bila moto njegovega delovanja: »V majhnih krajih je mnogostranskost nekakšna potreba in usoda: človek mora biti tavžentroža, kot rečejo v Zagorju.« Življenjepis je fragmentaren, ne spušča se v detajle, nastal je na osnovi dokumentov, zapisov in pričevanj, pri čemer so posamični deli bolj poudarjeni, drugi skoraj v celoti izpuščeni. Avtor pojasnjuje, da ga je k temu vodila sama dostopnost gradiv in informacij, predvsem pa, koliko so se določene zadeve odrazile v njegovem delu, kar je bil temeljni dejavnik.

Nande Razboršek je dolga desetletja uravnaval kulturno življenje v občini, zato je njegov življenjepis bistven element novejše zagorske kulturne zgodovine, njegova besedila pa so za zagorski prostor pomembna in dragocena. »Razkošna monografija je v veliki meri zasluga Razborškovih sorodnikov, prijateljev, sodelavcev, različnih društev in ustanov, ki so ohranile posamezne zapise,« je zapisal Rozina ob kratki predstavitvi monografije.

MP

Foto: monografija