Župan občine Hrastnik Marko Funkl in direktor Geodetskega inštituta Slovenije Milan Brajnik sta podpisala dogovor o sodelovanju pri projektu Omogočanje multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Gre za večletni projekt, ki ga ob finančni podpori Ministrstva RS za infrastrukturo vodi Geodetski inštitut Slovenije.

»Eden glavnih rezultatov projekta bo vzpostavljen javni pregledovalnik oziroma državni zemljevid multimodalne mobilnosti. S pomočjo Geografskega informacijskega sistema bodo vzpostavili zemljevid točk v prostoru (javne stavbe, postajališča, toaletni prostori, parkirišča) in tudi njihova opremljenost s pločniki in ovirami. Projekt bo omogočil celovito, redno vzdrževano in brezplačno uporabo podatkov za mobilnost ranljivih oseb na državni ravni,« so o projektu povedali na Geodetskem inštitutu Slovenije.

»Naš odnos do drugih, še posebej do ranljivejših skupin, je tisti, ki nam največ pove o tem, v kakšni skupnosti živimo. Občina Hrastnik tako tudi v tem letu nadaljuje z izvajanjem dejavnosti in ukrepov, ki prispevajo k večji kvaliteti osebnega življenja invalidov in njihovih družin. Pridobljeni podatki nam bodo predstavljali izhodišče oziroma osnovo, na kateri bo hrastniška občina skupaj s Svetom za invalide osnovala nadaljnje ukrepe za izboljšanje dostopnosti obstoječe infrastrukture in s tem, upamo, izboljšala kakovost bivanja občank in občanov. Seveda bodo vsi koraki usklajeni tudi s predstavniki invalidskih društev, saj je nujno, da so tisti, katerim bodo tovrstne rešitve namenjene, aktivno vključeni v celoten proces,« je ob podpisu pogodbe dejal župan občine Hrastnik Marko Funkl.

Podpis dogovora je pozdravila tudi predsednica hrastniškega sveta za invalide Vojka Šergan: »Podpis dogovora predstavlja pomemben korak v prizadevanjih Sveta za invalide in občine, da bi Hrastnik v vseh pogledih bil zgleden primer mesta po meri invalidov in tudi drugih ranljivih skupin. Le s tovrstnimi prizadevanji bomo namreč vsi imeli enake možnosti pri udejstvovanju v lokalni skupnosti, kar je pravica vsakega izmed nas.«

Savus

Foto: Občina Hrastnik