ponedeljek, 27 maja, 2024

Iz te kategorije

Mladim prijazno Zagorje

Od leta 2012 so certifikat podelili 24 občinam. Naziv Mladim prijazna občina prejmejo lokalne skupnosti, ki z izvajanjem ukrepov za reševanje problematike mladih na lokalni ravni na področjih izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja, participacije, mladinskega organiziranja in mobilnosti ustvarjajo prijaznejše okolje za življenje in razvoj mladih.
»Občina Zagorje ob Savi se trudi ustreči občanom in občankam različnih starostnih skupin, tudi mladim. Pri tem se močno zaveda pomena, ki ga imata konstruktivni dialog in skupno načrtovanje,« so zapisali v izjavi za javnost na občini Zagorje ob Savi.

Področje mladine ureja z Odlokom o mladini, s katerim skušajo celovito urediti položaj mladih v občini in zagotoviti sodelovanje mladih pri odločanju o zadevah, ki vplivajo na njihovo življenje in delo v lokalni skupnosti. Mladi se združujejo v Mladinski svet Zagorje, ki povezuje 9 aktivnih mladinskih organizacij. Občina Zagorje jim nudi finančno in infrastrukturno podporo. Za mlade so na voljo denarne spodbude za dijake in študente, prednost imajo tudi pri javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj.

V obrazložitvi certifikata je zapisano: »Vpliv mladih se v občini Zagorje ob Savi odraža na različnih področjih, tako na podobi, kot tudi utripu celotne občine, ki kljub svoji ”starosti” ohranja svojo ”mladost”«.

MP

Isti avtor