Od danes, 15. julija, do 23. julija se bodo udeleženci spoznavali s problemi družbe in skupnosti na širšem lokalnem območju. Program izmenjave obsega delavnice, izlet in različne aktivnosti, ki temeljijo na izboljšanju komunikacijskih veščin in spoznavanju drugačnosti v povezavi z umetnostjo na različnih področjih.
Mednarodne mladinske izmenjave so aktivnosti mednarodne učne mobilnosti za mlade, ki so financirane iz evropskega programa Erasmus+. Mladi imajo priložnost, da pridobijo dragocene izkušnje v večkulturnem okolju, saj tovrstne aktivnosti potekajo na podlagi sodelovanja več evropskih držav. Eden izmed glavnih ciljev mednarodnih mladinskih izmenjav je spodbujanje aktivnega državljanstva med mladimi, pridobivanje novih kompetenc in znanj, širjenje socialne mreže, idr.

V sklopu mednarodne izmenjave v Zagorju bodo udeleženci pripravili zaključni dogodek mednarodne mladinske izmenjave May the heART be with you v petek, 22. julija ob 19. uri v parku dr. Janeza Drnovška, ki so ga poimenovali heART.

ZT