sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Ministrica si je ogledala sanirane površine

V lanskem letu sta Slovenijo zajeli dve večji neurji. Prvo je junija povzročilo za 13,3 milijona evrov škode v 24 občinah, drugo v avgustu pa za 24,9 milijona v 16 občinah. Med slednjimi je bila tudi hrastniška, kjer je ujma v slabi uri naredila za 5,2 milijona evrov škode. Neurje je v Hrastniku pustošilo na sedemnajstih predelih predvsem na območju krajevne skupnosti Turje. Poškodovalo je cestno in komunalno infrastrukturo ter sprožilo plazove. 

Dobro leto po hudi uri so površine v Hrastniku skoraj sanirane. Sanirani so plazovi Jovan, Gaj, Košič, Urankar in Jepihovec. Na območju Jepihovca, Črete in Turja so uredili odvodnjavanje z gradnjo kamnitih reber, drenaž, kanalizacije, razbremenilnikov in odprtih kanalov. Sanirali so uničene cestne odseke, vodotoke in seveda najbolj občutljivo vodooskrbno infrastrukturo z vodnimi zajetji, od katerih so odvisna številna hrastniška gospodinjstva.

Vsa ta področja si je danes dopoldne v Hrastniku ogledala tudi ministrica za okolje in prostor (MOP) Irena Majcen s svojo ekipo. Ob njenem obisku so predstavniki Občine Hrastnik pripravili tiskovno konferenco, na kateri se je župan Hrastnika Miran Jerič ministrici zahvalil za dobro sodelovanje in dejal, da si želi tako dobrega sodelovanja tudi v prihodnjem letu. Poudaril je, da je šlo za izredno zahtevno in obsežno sanacijo, ki pa so jo skupaj z ministrstvom lahko celovito izvedli. »Sanirali smo celotno področje in s tem zagotovili, da bo na tem območju tudi v prihodnje varno premoženje in seveda življenje občanov.« Kot je še povedal, je znašala odprava posledic neurja na osnovi pogodbe Občine Hrastnik z izvajalci del dobra 2,9 milijona evrov. Od tega so letos opravljena dela stala skoraj 2,5 milijona. Ostala dela bodo dokončali v letu 2018. »Od tega zneska MOP na osnovi pogodbe zagotavlja neto vrednost gradbeno obrtniških del v višini 2,5 milijona, Občina Hrastnik pa stroške davka na dodano vrednost v višini dobrih 400.000 evrov in stroške tehnične dokumentacije ter nadzora v skupni vrednosti 45.000 evrov,« je povedal Jerič ter dodal, da je k temu znesku potrebno dodati še sredstva za leto 2017 v višini dobrega 1,6 milijona evrov in pol milijona evrov za leto 2018, ki jih je MOP z neposredno pogodbo dodelil za sanacijo vodne infrastrukture.

Tatjana Polanc Kolander

Isti avtor