Pred jutrišnjim odprtjem ceste pri cementarni v Trbovlje si je danes prišel območje ogledat minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič.
Cesto bodo po skoraj enomesečni zapori delno odprli v sredo, predvidoma ob 18. uri. Polovična zapora je predvidena še en teden po odprtju cestišča, saj se bodo izvajala še nekatera zaključna dela.

Včeraj so delavci asfaltirali cesto, danes pa po njej položili še obrabno zaporno plast in pričeli urejati talne obeležbe. Uredili so tudi odvodnjavanje ob opornem zidu, tako da ob obilnem dežju na cesti ne bo več zastajala voda.

Minister Gašperšič je ob ogledu povedal: »Danes z zadovoljstvom ugotavljam, da se ta zahtevna sanacijska dela zaključujejo in se zahvaljujem vsem izvajalcem in Slovenski vojski, ki so sodelovali pri obnovi. Ta del je zdaj vsekakor ustrezno zavarovan. Kot sem informiran gre za lovilne ograje, ki so najmočnejše v svetovnem merilu.”

Sanacija znaša po besedah ministra malo več kot milijon evrov, od tega večji del stroškov predstavlja sanacija brežine.

TPK