Po podatkih trboveljske izpostave AJPES je med  zasavskimi poslovnimi subjekti skoraj polovica samostojnih podjetnikov, 27 odstotkov je gospodarskih družb in 15 odstotkov društev. Ostali poslovni subjekti so pravne osebe javnega in zasebnega prava ter druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti.
Največ poslovnih subjektov, okrog 30 odstotkov, je bilo registriranih v Litiji in Zagorju ob Savi, malo manj, 28 odstotkov, v Trbovljah, 13 odstotkov pa v Hrastniku. V Trbovljah ima sedež 34 odstotkov gospodarskih družb, v Litiji 32, v Zagorju pa 31 odstotkov.

Lani se je na novo registriralo 390 poslovnih subjektov, od tega 304 samostojnih podjetnikov in 44 gospodarskih družb. Iz poslovnega registra pa se je izbrisalo 371 poslovnih subjektov, med katerimi je bilo kar 268 samostojnih podjetnikov in 62 gospodarskih družb. Od tega 19 zaradi stečaja. Skupaj je bilo lani v Zasavju začetih 21 stečajnih postopkov, 4 postopki poenostavljene prisilne poravnave in 2 postopka prostovoljne likvidacije. Na novo pa se je lani registriralo največ poslovnih subjektov v Trbovljah, kar 127, in v Litiji (118).

Glede na standardne klasifikacije dejavnosti je največ zasavskih poslovnih subjektov uvrščenih v področje drugih dejavnosti, kamor sodijo dejavnost članskih organizacij, sindikatov, političnih organizacij, popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo ter druge storitvene dejavnosti. Sem sodi večina društev in sindikatov, pa tudi precej samostojnih podjetnikov. Pomembnejše dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo zasavski poslovni subjekti, so še strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, gradbeništvo in predelovalne dejavnosti.

ZT

Prejšnji članekHillstrike katapultiran
Naslednji članekPonarejen bankovec, lažni profil, ukradena denarnica