torek, 23 aprila, 2024

Iz te kategorije

Milijoni hrastniškim in trboveljskim podjetnikom

Občini Trbovlje in Hrastnik spadata poleg občine Radeče v problemsko območje z visoko brezposelnostjo. Slovenska vlada je leta 2013 v skladu z veljavno zakonodajo sprejela sklep o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za omenjeno problemsko območje. Prvotno naj bi se ukrepi izvajali med letoma 2013 in 2018, leta 2016 pa so izvajanje podaljšali do leta 2020. Ti ukrepi so spodbujanje konkurenčnosti problemskega območja, povračilo plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost, davčne olajšave za zaposlovanje, davčne olajšave za investiranje, spodbude za trajnostni razvoj podeželja ter razvoj prometne in energetske infrastrukture.

V okviru teh ukrepov so se lahko podjetja s problemskega območja letos prijavljala na štiri razpise, ki so hrastniškim in trboveljskim podjetnikom po podatkih Regionalne razvojne agencije Zasavje prinesli skupno 2.924.969,52 evra. To je za približno 700.000 evrov več sredstev kot v lanskem letu.

V okviru razpisa Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji je 10 podjetij iz Hrastnika in Trbovelj pridobilo skupaj 331.714,52 evra povratnih sredstev. Javni razpis za ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji je do sedaj podjetjem iz omenjenih občin prinesel 1.322.500 razvojnih kreditov, prijava na razpis pa je še mogoča – zadnji rok je 25. januar 2019.

Podjetja iz Hrastnika in Trbovelj so pridobila tudi več kot milijon evrov nepovratnih sredstev v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje za leti 2018 in 2019. Od poslanih 22 vlog jih je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo odobrilo šest (pet podjetij je že imelo sedež v Hrastniku ali Trbovljah, eno pa je v Trbovljah odprlo novo poslovno enoto) in med prejemnike razdelilo 1.270.755 evrov.

Letos je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo tudi Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019, ki je že zaprt, rezultati pa bodo znani prihodnje leto.

ZT

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor