Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis za mikrokredite na problemskih območjih, kamor sodita tudi Hrastnik in Trbovlje. Gre za mikrokredite od 5.000 do 25.000 evrov s fiksno obrestno mero 1,1 odstotka, dobo odplačevanja do pet let in brez stroškov kredita.
Kredit lahko krije do največ 85 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov podjetja. Podjetje mora imeti sedež v eni od problemskih občin, torej v Hrastniku ali Trbovljah, vsaj pol leta. Imeti mora tudi vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas.

Prvi prijavni rok je 1. februar, zadnji pa 1. oktober 2017.

ZT