Ogrevalne vire ljudje menjajo v skladu s potrebami in cenami. Včasih smo veliko kurili premog tudi v mestih, les je že od pradavnine v naših domovih, tu so še elektrika, kurilno olje, zemeljski plin, utekočinjen naftni plin … Veliko energentov je bilo ali pa je še na voljo za ogrevanje naših domov. O menjavi sistema ogrevanja smo se pogovarjali z vodjo razvoja pri energetskem podjetju ECE Gašperjem Ravnakom.

Kakšno je trenutno stanje v Sloveniji? Katerega energenta porabimo za ogrevanje največ?

Tretjino vseh ogrevalnih virov zaseda lesna biomasa, torej drva, sekanci, peleti in briketi. S približno eno petino, 20 odstotki, sledi kurilno olje, manjši delež zasedajo zemeljski plin, električna energija in utekočinjeni naftni plin.

Kaj je glavni razlog za menjavo vira ogrevanja oz. za zamenjavo ogrevalnega sistema?

Glavni razlogi so dotrajanost obstoječega sistema, spremenjena stroškovna razmerja med energenti ali zakonska določila ter subvencije. V preteklosti smo v domovih ogrevali s premogom, ki zaradi ekološkega vidika ni več sprejemljiv. Kurilno olje je postalo v določenem trenutku stroškovno zelo drag energent, takrat smo lahko spremljali prehod na lesne pelete, IR panele in na toplotne črpalke. Ko se spremenijo državni ali lokalni predpisi, npr. o prednostnem viru ogrevanja v mestnih središčih ali na območjih s toplovodom, plinsko napeljavo, čem tretjim, se lahko ponovno pričakuje, da bodo uporabniki razmislili o menjavi ogrevalnega vira oz. o zamenjavi sistema, ki ga uporabljajo.

Vidik, ki ga pogosto pozabljamo in je pomemben razlog za menjavo ogrevalnega vira oz. načina ogrevanja, je tudi udobje oz. zahtevnost posameznega načina ogrevanja. Veliko kupcev se obrne na nas, ker so v življenjskem obdobju, ko je ogrevanje z drvmi ali z lesnimi peleti fizično prenaporno. Imamo tudi primere, ko uporabniki  ne želijo več vonja po kurilnem olju v objektu, kjer živijo. Celotnega projekta torej ne smemo presojati samo s tehničnega in finančnega vidika, tudi udobje je zelo pomemben faktor pri odločitvi.

Kje pa recimo ni dileme glede ogrevalnega vira?

Predvsem pri novogradnjah. Tu se že v procesu planiranja predvidi, kakšen tip ogrevanja bo objekt imel ter se ga dimenzionira v skladu z velikostjo objekta in potrebami uporabnikov. Večina družinskih novogradenj se projektira z mislijo, da bo objekt ogrevan s pomočjo toplotne črpalke, po možnost v kombinaciji z lastno sončno elektrarno.

Kaj pa v primeru, da razmišljamo o zamenjavi ogrevalnega sistema ali menjavi energenta? Kateri so prvi znaki, da bi bilo dobro nekaj narediti na tem področju?

Omenil sem že stroškovni vidik. V Sloveniji smo kar odvisni od cen energentov na svetovnih trgih, velikega vpliva žal nimamo. V kolikor ugotavljamo, da se strošek ogrevanja iz sezone v sezono močno zvišuje, je potrebno narediti mini analizo in ugotoviti, katere opcije so na voljo. Naša domovanja so različna in ni mogoče najti univerzalno rešitev za vse. Iz izkušenj pa lahko rečem, da lahko za vsak dom izbiramo med več opcijami in jih primerjamo med seboj.

Drugi vidik se nanaša na menjavo ogrevalnega vira zaradi dotrajanosti. Pogosti obiski serviserjev, visoki stroški, povezani s tem, in negotovost ali nas bo pozimi zeblo zaradi okvare, so tudi znaki, da je potrebno stanje analizirati.

Ugotoviti je potrebno, kolikšno količino toplotne energije objekt letno potrebuje. To je izhodišče za primerjavo med ogrevalnimi sistemi in energenti. V drugem koraku je potrebno ugotoviti, katere sisteme ogrevanja je možno instalirati v objektu in kakšen bi bil strošek energenta v primerjavi s trenutnim stanjem. Gledati je potrebno dolgoročno, za vsaj 8 -10 let.

Tretji korak je povezan z iskanjem ponudb za izvedbo, morebitno subvencijo in kreditom pri eko skladu.

V ECE ponujate toplotne črpalke in plinske kondenzacijske peči ter dobavljate elektriko, plin in lesno biomaso. Imate dober vpogled tudi v pristop, ki ga kupec ubere pri iskanju informacij. Kako ta poteka?

Kupci se obrnejo na nas, ko že imajo nabor osnovnih informacij, pridobijo jih na spletu, pri družinskih članih, prijateljih, sosedih, pri serviserjih. Ne zanima jih samo cenovna ponudba, ampak tudi delovanje naprav, zmogljivosti, garancije, prodajne storitve, servisi. Vsakemu skušamo pomagati, svetovati, ne samo pripraviti ponudbe.

Katere so prednosti posameznih sistemov ogrevanja?

Prednosti toplotnih črpalk so ekonomičnost, dolga življenjska doba in udobje, ki ga zagotavljajo. Zelo dober par so sončnim elektrarnam. Plinski kotli zagotavljajo izvrsten izkoristek in visoko raven udobja. Kondenzacijski kotli izkoriščajo tudi toplotno izhodnih plinov. Peči na lesno biomaso koristijo najcenejši energent. IR paneli pa so odlična dopolnitev, kjer želimo točkovni toplotni vir, ki ga prej nismo predvideli.

Bi še kaj dodali?

Dodal bi še, da je ogrevanje potrebno povezati tudi s pripravo sanitarne vode, kar je potrebno vzeti v obzir, ko menjujemo ogrevalni sistem. Nezanemarljiv je tudi vpliv toplotnega ovoja objekta. Ni neposredno povezan z ogrevanjem, zadržuje pa toploto v objektu, kar pomeni manj dela za ogrevalni sistem.

Omeniti velja še dela, ki so povezana z menjavo ogrevalnega sistema. Pri nekaterih sistemih je adaptacija obsežna, predela se celotna kurilnica, pri nekaterih, npr IR panelih, ki se vgradijo nadometno in samo povežejo na električno napeljavo, takih posegov ni.

PR objava