torek, 23 aprila, 2024

Iz te kategorije

Melhijor Čobal

Melhijor Čobal je bil politik in organizator ter sindikalni delavec. Bil je pomemben tudi za Zasavje, saj je organiziral rudarje južno od Celja. Ustanovil je delavsko konzumno zadrugo v Zagorju.

Melhijor Čobal se je rodil 30. decembra 1864 v Št. Pavlu pri Preboldu v Savinjski dolini. Po prvem razredu ljudske šole je delal od leta 1874 do 1880 v predilnici v Št. Pavlu, od 1881 do 1894 je rudaril v raznih krajih.

Leta 1894 je postal tajnik strokovne rudarske organizacije v Celju, se preselil v Zagorje, kjer je od 1898 delal kot ravnatelj delavske konzumne zadruge, ki jo je tudi ustanovil. Deloval je kot član social demokratske stranke pri strokovnih in političnih organizacijah v Gornje štajerski regiji, zlasti pri organiziranju slovenskih rudarjev. Leta 1889 se je udeležil mezdnega gibanja, zato se moral za dve leti  preseliti na Bavarsko. Svoje organizacijsko delo je nadaljeval v Köflachu, kjer je bil podpredsednik strokovne zveze rudarjev.

Od leta 1894 je organiziral rudarje južno od Celja, leta 1896 je sodeloval pri ustanovitvi Jugoslovanske social demokratske stranke. Bil je tudi eden njenih pomembnih voditeljev. V letih 1901 in 1907 je (neuspešno) kandidiral na Štajerskem na volitvah za državni zbor. V letih 1919 in 1920 je bil član začasnega narodnega predstavništva v Beogradu. Trudil se je za politično in strokovno izobrazbo delavstva, za bolniško zavarovanje, bil 20 let načelnik okrajne bolniške blagajne v Zagorju.

Pred prvo svetovno vojno je bil odgovorni urednik Rudarja, kasneje je izdajal glasilo Rudarski delavec, kot publicist je sodeloval v različnih delavskih listih. Sodeloval je pri strokovnih edicijah, pisal je za nemške in slovenske politične liste. Leta 1913 je objavil podatke o stanju in zgodovini rudarske organizacije na Slovenskem, leta 1924 pa objavil svoje spomine. Čobal je umrl 15. maja 1943 v Zagorju ob Savi.

Savus

Foto: Wikipedia

Viri in literatura

Slovenska biografija: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013

Slovenski bijografski leksikon: Zadružna gospodarska banka, 1925

Roman Rozina: Zasavski rokovnik, RCR, 2006

Wikipedia


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor