Marjan Dolinšek je bil za poslanca poslanske skupine SMC izvoljen v Zagorju, prejel je 3.105 glasov. Sicer je star 54 let, po izobrazbi poklicni maturant, ki se je pred svojim prvim mandatom v Državnem zboru ukvarjal s samostojnim podjetništvom.
Prisotnost

Njegova prisotnost na sejah Državnega zbora je nadpovprečna (97-odstotna), medtem ko se poslanci sej v povprečju udeležujejo 89-odstotno. 87-odstotna je tudi njegova prisotnosti na glasovanjih sej DZ.

Vir: Parlameter
Vir: Parlameter

Najpogostejše besede

Marjan Dolinšek v svojih govorih najpogosteje uporablja besedo megavaten. Za njo si po pogostosti sledijo besede TET, Zasavje, Trbovlje, HSE. Vse so v povezavi z zasavsko energetiko. Med pogostejšimi Dolinškovimi besedami je tudi moped, o katerem je govoril na oktobrski seji, ko so poslanci odločali o zakonu, ki ureja področje uporabe mopedov. Tudi JLA, vojska in osamosvojitven so besede, ki so se v Dolinškovih govorih pojavile med najpogostejšimi.

Članstva

Marjan Dolinšek je član komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, odbora za infrastrukturo, okolje in prostor ter odbora za obrambo. Je tudi član delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini NATO.

TPK