Leta 2003 je generalna skupščina Združenih narodov 11. december razglasila za mednarodni dan gora in vse od takrat ga obeležujemo po vsem svetu. Letošnja tema proslavitve mednarodnega dneva gora 11. decembra je bila Obnavljanje gorskih ekosistemov. Ob včerajšnjem dnevu gora je predsednik MDO Zasavje Jože Prah poslal poslanico, ki jo povzemamo.

Četrtina kopnega so gore

Gore oziroma gorski ekosistemi pokrivajo dobro četrtino vsega kopnega na Zemlji in so dom za več kot polovico vseh vrst na planetu. Vodni viri, hrana, ljudje, ki tu žive, so del gora. Gore si lastimo tudi planinci, obiskovalci in turisti. Gorski ekosistemi so tudi v letošnjem letu ob naravnih ujmah pokazali dva obraza, krhkost in surovost.

Pomembnost gorskih ekosistemov

»Mednarodni dan gora 2023 je priložnost za večjo ozaveščenost o pomembnosti gorskih ekosistemov in poziv k rešitvam, ki temeljijo na naravi, ter najboljšim praksam in naložbam, ki gradijo odpornost, zmanjšujejo ranljivost in povečujejo sposobnost gora za prilagajanje vsakodnevnim grožnjam in ekstremnim podnebnim dogodkom.

Poslušajmo se, berimo, izmenjajmo si izkušnje ter pojdimo v gore s ciljem hkratnega planinskega doživetja in varovanja gorske narave. Naš obisk gora naj bo spoštljiv in odgovoren, obnašajmo se obzirno do narave, pomagajmo živalskemu svetu preživeti zimo, planinci in turni smučarji bodimo skupaj z živalmi povezan del gorske narave,« je ob letošnjem dnevu gora v poslanici zapisal podpredsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar.

Zasavska planinska društva

Območje, ki ga pokrivajo planinska društva, ki se združujejo v Meddruštveni odbor planinskih društev Zasavje (MDO Zasavje) prepletajo številne planinske, tematske, kolesarske poti … Za mnogo njih skrbijo prostovoljci tako v planinskih kot turističnih društvih.  Nekatere občine imajo odličen odnos do poti, ki pomenijo usmerjen obisk narave in okolja. Nedvomno bomo v društvih ob še večji načrtni usmerjenosti v razvoj poti lahko še bolj zagnano in načrtno skrbeli za planinsko in turistično infrastrukturo.

V  MDO Zasavje je 17 društev: PD Brežice, PD Dol pri Hrastniku, PD Hrastnik, PD Kum Trbovlje, PD Laško, PD Lisca Sevnica, PD Litija, PD Radeče, PD Rimske Toplice, PD Trbovlje, PD Videm Krško, PD Zagorje ob Savi, PK Laško, PK Rimske Toplice, društvo Prosti čas Šmartno in KK Zagorska dolina z okoli 3000 člani.

Zasavska planinska pot

Vsako planinsko društvo ima svoj markacijski odsek, ki skrbi za planinske poti. V Sloveniji imamo okoli 10 000 km markiranih planinski poti, medtem ko v MDO Zasavje okoli 800 km, za katere skrbi nekaj več kot 50 markacistov. Vsi so prostovoljci in imajo enkrat letno svoje srečanje.

Posebno povezanost nam daje Zasavska planinska pot, ki je dolga 200 km in je lahko odličen pohodniško – turistični produkt, ki smo ga predstavili v mesecu septembru 2023 na 18. Mednarodnem festivalu alpinizma v Pragi. Na obisk je prišla tudi veleposlanica Republike Slovenije na Češkem Tanja Strniša.

Imamo skupne pohode na poti, pa tudi skupno vzdrževanje. MDO skrbi za dve obhodnici, kot že rečeno za Zasavsko planinsko pot, ki jo je prehodilo 100 planincev iz različnih planinskih društev in  obhodnico Križem kražem po Posavskem hribovju.

Organizirana planinska dejavnost

Za organizirano planinstvo so izjemno pomembni planinski vodniki, ki predstavljajo garant za načrtno in varno obiskovanje gora in hribov. Z veljavno licenco jih je 100.  Planinsko vodništvo želimo povezati še z ostalimi vodniki v Zasavju in Posavju.

Planinska društva organizirajo mesečno, dnevno itd. svoje planinske ture, sprehode … Delujejo planinske skupine, ki enostavno živijo vsakodnevno planinsko življenje.

Krona dejavnosti so planinski tabori tako doma kot v tujini. V MDO Zasavje jih je bilo kar 10, tako družinski kot za mlade ali starejše so že tradicija.  Niso nam tuji tudi skupni planinski izleti. Vse večjo popularnost ima tudi turno kolesarjenje.

Delo z mladimi predstavlja eno glavnih garancij za kvalitetno PZS, zato imamo po društvih organizirane mladinske odseke, ki organizirajo svoje planinske izlete, planinske šole, sodelujejo v  tekmovanju Mladina in gore (PD Litija).  Zasavska planinska mladina se sreča enkrat letno in v mesecu maju leta 2023 se je na Lisci.

V MDO Zasavje imamo planinske domove, kar 14 in dva planinska bivaka. Dve od koč sta tudi v visokogorju (Prehodavci in Slatna).

Srečanja planincev

Srečanja slovenskih planincev imajo svoj čar in kar šestkrat so bila v MDO Zasavje. Tudi v letu 2023, 10. junija, je bilo osrednje srečanje slovenskih planincev na Kalu. Srečanje planincev MDO Zasavje, kakor tudi Dan zasavske planinske poti pa smo imeli na Gorah.

Starejšim planincem želimo podati posebno pozornost, zato se skupno srečamo enkrat letno, v letu 2023 smo se na Kopitniku..

Varstvo narave

Vsako planinsko društvo pa ima tudi odsek za varstvo narave in svoje varuhe narave. Organizirajo skupne strokovne izlete in izpopolnjevanja ter dajejo poudarek na osveščenosti tako planincev kot ostalih udeležencih ob varovanju gora. Še posebej so aktivna ob različnih akcijah npr. na Kumljanskem, Lovrencu ali Bohorju. Osrednje srečanje varuhov narave pri Planinski zvezi Slovenije se je odvilo v našem MDO, v Oglarski deželi in na Magolniku.

Tudi založništvo in promocija ter obveščanje nam ni tuje. Vsako društvo izda enkrat letno vsaj en svoj bilten, imajo spletne strani itd.

V letu 2023 slavimo 130 let obstoja Planinske zveze Slovenije in 70 let Slovenske planinske poti, kateri smo dali svoj poklon v množičnem pohodu planincev s Posavja in Zasavja v mesecu januarju.

Planinsko sodelovanje

Sodelovanje društev MDO Zasavje vidimo predvsem v skupnih nastopih, akcijah in promociji našega delovanja. Želimo si še več povezovanja, tudi z drugimi deležniki.

MDO Zasavje deluje na treh regionalnih področjih (Zasavje, Posavje, Savinjska regija). Aktivno se želi vključiti v razvojne projekte kot partner. MDO Zasavje deluje na območju štirih Lasov (Las raznolikost podeželja, Srce Slovenije, Las Zasavje, Las Posavje). V projektih Lasov, ki so močno raznoliki, tako po velikosti kot vsebini, se PD lahko pojavljamo kot prijavitelji ali partnerji. Še posebej lahko tvorno sodelujemo pri projektih sodelovanja.

Delo v planinskih društvih je izjemno raznoliko in ta raznolikost se kaže tudi v tem, da lahko sodeluje z vsemi javnostmi in starostnimi strukturami, tako v mestu kot podeželju. Lahko smo kvalitetni partnerji v turističnem razvoju tako v svojem kot širšem okolju. NVO, nevladni sektor je naš potencialni sogovornik v množici dejavnosti, npr. povezava z ljudskimi univerzami, univerzami za tretje življenjsko obdobje itd. Mnogo naših članov sodeluje v različnih forumih.

Spoštovani, vse lepo ob mednarodnem dnevu gora!

Savus

Foto: MDO Zasavje


 

Prejšnji članekRingelšpil smeha
Naslednji članekDanes dogaja