Za nakup turističnega in gostinskega podjetja Hotel Medijske toplice se zanima Robert Ahac, ki ga zastopa Aleš Zupan. Tako je pojasnil Zupan, ki je dodal, da postopki prodaje tečejo že več mesecev, vendar so še vedno v fazi dogovorov.  Medijske toplice so v lasti družb Avto Celje v stečaju, Domine nepremičnine Celje in Meja Šentjur. Ahac in Zupan sta pridobila pisno oziroma ustno soglasje od dveh. Kot je povedal Zupan, so Medijske toplice ocenjene na 1,5 milijona evrov, vendar bi bilo potrebno od tega odšteti 3,7 milijona evrov hipotek, stroške rušenja in obnove, kar v končni fazi bistveno spremeni dejansko vrednost.
Ahac in Zupan sta se glede nakupa Medijskih toplic in predvsem potencialnega partnerstva pogovarjala tudi z Občino Zagorje ob Savi. Tam so potrdili, da so bili v stiku s potencialnima kupcema, ki bosta po dejanski prodaji iskala investitorja. Ob tem pa povedali: »Občina Zagorje v formalnem smislu ne more investirati v obnovo, tudi če toplice dobijo novega lastnika, saj ne more javnih sredstev vlagati v zasebno lastnino.« Pravijo pa, da bo Občina podprla vsako spremembo v Medijskih toplicah, pomagala pri pridobivanju evropskih sredstev in pri pridobivanju morebitne državne pomoči. »Sicer pa je o teh scenarijih preuranjeno govoriti, saj ne vemo, kakšni so prihodnji načrti lastnikov. Vse, kar bo drugače od sedanje situacije, pa je bolje kot to, kar se dogaja z Medijskimi toplicami zdaj, ko se nič ne dogaja, razen propadanja,« še dodajajo na Občini Zagorje ob Savi. Pojasnjujejo pa tudi: »Občina Zagorje je odgovorila, da ve za prodajo Medijskih toplic, ni pa navedla, da je seznanjena, da so toplice tudi dejansko prodane. Zato je odgovor še vedno enak, občina ve za prodajo, torej da ta proces teče, nima pa informacije, ali se je to tudi dejansko že zgodilo.«

Po besedah Aleša Zupana se ni, ker prodajo ovirajo predvsem proceduralni postopki. Podjetje namreč nima uradnega zastopnika oziroma ta ni vpisan v poslovnem registru. Še vedno pa tečejo dogovori in poizvedovanja tudi preko notarske pisarne, ki bodo omogočili pridobitev polnega soglasja za odkup. V primeru odkupa oziroma prepisa lastništva na lokalnega investitorja pa bi se odprle možnosti obnove, v katero bi se lahko vključila zainteresirana javnost in tudi Društvo za oživitev turistične in kulturne dediščine Medijskih toplic.

Tatjana Polanc Kolander