Občina Hrastnik in Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku sta v torek, 29. septembra, uradno odprla prostore novega Medgeneracijskega središča Dol pri Hrastniku.

Gre za izjemno pomembno pridobitev za lokalno skupnost, saj bo projekt, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, prispeval k družbenemu, kulturnemu in socialnemu utripu v občini. Otvoritve se je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc.

Naložba v prostore za medgeneracijsko povezovanje vaščanov Dola pri Hrastniku je operacija treh partnerjev – Občine Hrastnik, Društva upokojencev Dol pri Hrastniku  in Kmetijske zadruge Laško s PE na Dolu pri Hrastniku. Nastala je na pobudo številnih društev, javnih zavodov in posameznikov, ki zaradi neustreznih prostorov niso imeli možnosti aktivnega razvoja in delovanja. »Zato se je porodila ideja po vzpostavitvi skupnega medgeneracijskega prostora oziroma središča, ki bi omogočal aktivno povezovanje in sodelovanje vseh lokalnih akterjev v želji, da se vzpostavijo dobri temelji za snovanje bogatih, inovativnih in lokalno pomembnih vsebin,« so zapisali na Občini Hrastnik v sporočilu za javnost.

»S tem projektom smo ponovno dokazali, da skupaj zmoremo več in da je za razvoj skupnosti ključno  medsebojno sodelovanje in povezovanje. Verjamem, da bodo novi prostori omogočali še kvalitetnejšo izvedbo društvenih programov in da bodo postali pomembna točka srečevanj krajank in krajanov,« je ob otvoritvi dejal župan Marko Funkl.

Poleg velike sejne sobe s sodobno IKT opremo nove prostore odlikujeta tudi moderno urejena kuhinja ter klubska soba, ki bo namenjena predvsem druženju, pa tudi izvedbi raznih delavnic s področja kulinarike.

»V prenovljenih prostorih bosta imeli svojo pisarno tudi  Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku in Krajevna skupnost Dol pri Hrastniku, prostore pa bodo uporabljali tudi Sadjarsko društvo in KUD Svoboda Dol,« je pojasnila podžupanja Vojka Šergan, ki je vodila projekt.

V neposredni bližini prenovljenih prostorov se nahaja tudi Kulturni dom, zato je bil del operacije namenjen tudi prenovi doma – nakupu novih protipožarnih vrat ter nove informacijske in tehnološke opreme. Seveda bodo prenovljeni prostori omogočili tudi izvedbo izobraževalnih vsebin in delavnic.

Uradne otvoritve se je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc, ki je pozdravil uspešno izpeljan projekt in poudaril pomembnost njegove vloge v lokalni skupnosti. Izpostavil je tudi prednosti črpanja kohezijskih sredstev in pozval k sodelovanju tudi v prihodnjem programskem obdobju.

Vrednost operacije je sicer ocenjena na nekaj več kot 50 tisoč evrov, od tega je dobrih 33 tisoč evrov prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, nekaj več kot 16 tisoč evrov pa so prispevali vsi trije partnerji, od tega glavnino občina Hrastnik.

Savus

Foto: arhiv Občine Hrastnik