Večino odhodkov zasavskih družb so predstavljali poslovni odhodki, med katerimi je bilo za 70 odstotkov stroškov materiala in storitev, 22 odstotkov oziroma 164.906 tisoč evrov pa so predstavljali stroški dela. Stroški dela, ki jih sestavljajo plače in pokojninska ter druga socialna zavarovanja, so se v primerjavi z letom 2015 lani povečali za osem odstotkov.
Povprečna zasavska plača

 V letu 2016 je bila povprečna mesečna plača na zaposlenega v zasavskih družbah 1.479 evrov, kar je 63 evrov oziroma 4 odstotke več kot leta 2015. V primerjavi s povprečno slovensko mesečno plačo na zaposlenega, ki je znašala 1.536 evrov, je bila v Zasavju manjša za 57 evrov oziroma za 3,7 odstotka. V zasavskih družbah, ki sodijo v področje predelovalnih dejavnostih in pri katerih je bilo v letu 2016 polovica vseh zaposlenih, je povprečna mesečna plača na zaposlenega znašala 1.424 evrov in je bila za 157 evrov oziroma za deset odstotkov manjša kakor pri vseh slovenskih družbah predelovalne dejavnosti. Najvišjo povprečno mesečno plačo na zaposlenega so v letu 2016 imele zasavske družbe s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil, znašala je 2.039 evrov. V družbah s področja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti, kamor sodi največ zasavskih družb (206), je povprečna mesečna plača na zaposlenega znašala 1.570 evrov, v družbah s področja gradbeništva, ki so na tretjem mestu po številu zaposlenih, pa je povprečna mesečna plača na zaposlenega znašala 1.154 evrov.

ZT

Prejšnji članekBogatejši za kombi
Naslednji članekSpletli več trdnih prijateljstev