Srednja šola Zagorje je 16. junija dobila naziv Šola ambasadorka Evropskega parlamenta. Z različnimi  aktivnostmi med dijaki in v lokalni skupnosti v šoli želijo povečati zanimanje za evropska vprašanja, evropske probleme in možnosti, ki jih predvsem mladim ponuja Evropa. Šola je tako postala prva ambasadorka v Zasavju.
Program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta vodi informacijska pisarna Evropskega parlamenta. Vanj se lahko vključijo srednje in poklicne šole. S programom želijo mlade izobraziti o Evropi, evropski parlamentarni demokraciji, o Evropski uniji in Evropskem parlamentu. V okviru programa tako razvijajo mrežo šol ambasadork.

Srednja šola Zagorje je med šolami, ki že več desetletij učijo dijake, da se pogled ne ustavi na meji lastne domovine, ampak je treba pogledati dlje in širše. Zato vsako leto dijakom omogočijo tudi mednarodne izmenjave. Letos tako za dijake že tretje leto pripravljajo enomesečno opravljanje prakse v Milanu. Maja Drnovšek, Jan Simončič in Žan Strnišnik pa bodo oktobra odšli v Strasbourg.

ZT