sobota, 15 junija, 2024

Iz te kategorije

MCH pod KRC

Mladinski center Hrastnik (MCH) bo s 1. januarjem 2021 prešel pod okrilje Javnega zavoda KRC Hrastnik (KRC Hrastnik) ter prenehal delovati kot samostojni javni zavod.

Občina Hrastnik je na podlagi večinskega stališča vseh list in strank, ki so zastopane v Občinskem svetu Občine Hrastnik, pripravila predlog združitve oz. priključitve mladinskega centra k zavodu KRC Hrastnik, kar je občinski svet potrdil na svoji 15. seji v začetku meseca novembra. S priključitvijo bo nastal pravno nov Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino z imenom KRC Hrastnik.

»MCH je skozi 10-letno delovanje več kot upravičil obstoj, saj je s svojim delovanjem posegel na področja, ki so bila pred tem slabo ali pa celo niso bila dovolj dobro pokrita. V prvi vrsti imamo tu v mislih predvsem načrtno delo z mladimi, izvedbo kvalitetnih delavnic, predavanj in koncertov ter, nenazadnje, MCH je v Hrastnik pripeljal prve projekte mednarodnih izmenjav, ki so omogočili mladim iz celotne Evrope, da so spoznali Hrastnik in Slovenijo ter tudi, da so mladi iz Hrastnika imeli možnost pokukati izven svojih meja ali pa se spoznati s sovrstniki, ki prihajajo iz različnih koncev Evrope. Prostor centra je postal prepoznan med različnimi starostnimi skupinami v kraju samem, aktivnosti, ki potekajo v njem, pa potrjujejo pravilnost odločitve, da se je mladinski center leta 2011 tudi ustanovil,« so zapisali v sporočilu za javnost na Občini Hrastnik.

In nadaljevali: »Organiziranost delovanja MCH-ja kot javnega zavoda pa je na drugi strani tudi pokazala vse slabosti administrativno/birokratskega aparata v Sloveniji. Javni zavodi z manjšim številom zaposlenih, kot je primer hrastniškega mladinskega centra, se soočajo s problemom, da morajo vodje takšnih centrov daleč največ svojega delovnega časa posvečati administrativnim opravilom, ki ga vodenje javnega zavoda zahteva, namesto da bi se lahko posvetili sami pripravi in izvedbi kvalitetnega programa za mlade. Pri sprejemu te odločitve nas je vodilo trdno prepričanje, da priključitev MCH-ja k zavodu KRC nikakor ne pomeni ukinjanja ali zanemarjanja mladinske tematike temveč ravno nasprotno. S to priključitvijo se bo področje mladinskega delovanja še okrepilo, saj se bo oseba, ki bo zadolžena za mladino, ukvarjala izključno le s programskim delom. Vsa preostala administrativno/računovodsko/pravna vprašanja pa bo prevzel krovni zavod KRC Hrastnik.«

Na Občini Hrastnik so prepričano, da bo hkrati možno iskati tudi sinergije med zavodoma, saj deloma pokrivata sorodna področja pri kulturi in športu ter na določenih delih tudi zmanjšati stroške.

Mladinsko področje bo ostalo avtonomno s svojim lastnim proračunom ter svojim programskim svetom, s katerim bo usklajeval delovanje. Tudi sredstva za programsko delovanje zaenkrat ostajajo enaka, prav tako se bodo dejavnosti mladinskega centra še naprej odvijale v istih prostorih kot doslej, saj so namenjeni prav dejavnostim za mladino, so še zatrdili na Občini Hrastnik.

In dodali: »O pravilnosti te odločitve pričajo tudi že uvedeni primeri dobrih praks združitev, ki so jih izvedle občine Mozirje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Sevnica, Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Litija …«

Savus

Foto: arhiv Savus

Isti avtor