Včeraj so VDC Zagorje obiskali trije zasavski poslanci v Državnem zboru, Nina Maurovič, Ivan Hršak in Primož Siter. Vodstvo VDCja je poslancem predstavilo ovire, s katerimi se soočajo in ki negativno vplivajo na njihovo delovanje oziroma na uresničevanje potreb uporabnikov.

»Povedali in pokazali smo jim, kako se s prijavami na evropske razpise ‘borimo’ za vzpostavljanje storitev, ki jih naši uporabniki potrebujejo in so v nekaterih ostalih socialnovarstvenih zavodih po Sloveniji sistemsko financirane. Tu je bil glavni poudarek, saj govorimo o diskriminaciji uporabnikov, ker so njihove potrebe po Sloveniji financirane glede na to, v katero institucijo so vključeni, ne pa glede na to, kaj dejansko potrebujejo,« je kritična direktorica VDC Zagorje Špela Režun.

Invalidnina in terenska ekipa strokovnjakov

Povišani prejemki v obliki invalidnine, ki jo prejemajo uporabniki po novem Zakonu o socialnem vključevanju, marsikdaj ne dosežejo svojega namena, pravi Režun, zato bi bilo dobro, da bi se vsa dodatna finančna sredstva uporabnikom namenjala v obliki vavčerjev za storitve, ki jih potrebujejo. Tako bi bil denar dejansko namenjen njim in tistemu, kar potrebujejo, zlorabe pa bi bile otežene. Sami uporabniki bi lahko izbirali strokovnega izvajalca storitev. Direktorica VDC Špela Režun: »V storitev vodenja, varstva in zaposlitve je nujno potrebno pripeljati tudi zdravstvene storitve, ko se bo letos odpiral Zakon o socialnem varstvu, saj v predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi zdravstva ni, prav tako ne bodo realizirane zdravstvene storitve preko podpornih storitev Zakona o socialnem vključevanju. Poskrbeti je potrebno za razvoj ustreznih storitev, programov za starejše in prilagoditi standarde in normative.«

Govorili so tudi o koristnosti in možnih virih financiranja vzpostavitve zasavskega strokovnega multidisciplinarnega terenskega tima, ki bi ga med drugim sestavljali logoped, fizioterapevt, delovni terapev in psiholog ter bi nudil podporo otrokom, učencem in uporabnikom, pa tudi učiteljem in zaposlenim v zasavskih vrtcih, šolah, VDCju – te storitve, tako Režun, niso ustrezno sistemsko pokrite, zato glavno breme pade na svojce tistih, ki jih potrebujejo. Odprli so tudi problematiko skrbi za starejše v Zasavju, saj ni na vidiku nobenih razvojnih projektov, ki bi se lahko povezovali tudi s prilagojenimi stanovanji za odrasle osebe s posebnimi potrebami, sobivanjem ostarelih svojcev in oseb s posebnimi potrebami in tako dalje.

Skupaj so si pogledali, kako poteka delo v zasavskem VDCju. Poslanci so se preizkusili v izdelovanju čelad s pomočjo uporabnikov in bili navdušeni nad reciklirano linijo izdelkov, ki jih ravno tako izdelujejo uporabniki.

»V sodelovanju je moč,« zaključi Špela Režun, »in, če je ta namenjena skupnemu dobremu, verjamemo, da bodo cilji realizirani v skladu z motom ‘Vztrajno do ciljev’.«

Savus

Foto: arhiv VDC Zagorje