četrtek, 18 julija, 2024

Iz te kategorije

Manj svetnikov in ena volilna enota

Svetniki Občinskega sveta Občine Hrastnik so v četrtek, 29. septembra, na svoji 15. redni seji pregledali uresničevanje sprejetih sklepov, se seznanili z izvrševanjem proračuna od januarja do avgusta, sprejeli predlog rebalansa proračuna in predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2016 za odpravo posledic naravnih nesreč.
Svetniki so po razpravi in pozivom nekaterih članov sveta, da se predlogi umaknejo z dnevnega reda, sprejeli sklep, da predlog statuta občine, poslovnika občinskega sveta in odlok o številu volilnih enot pošljejo v tridesetdnevno obravnavalo, o točkah pa odločijo na decembrski seji. Gre predvsem za to, ali se bo zmanjšalo število mest v občinskem svetu in to, ali se bosta obstoječi dve volilni enoti za volitve občinskega sveta združili v eno. Svetniki se bojijo, da bodo v primeru zmanjšanja števila občinskih svetnikov težje prišli v svet, ukrep pa naj bi zmanjšal tudi demokratičnost odločanja.

ZT

Posnetek celotne seje

Isti avtor