Na ZLHT Regionalnem centru NVO so zbrali in pregledali podatke o višini javnih sredstev, ki so jih občine zasavske regije, torej Občina Trbovlje, Občina Zagorje ob Savi, Občina Hrastnik in Občina Litija, namenile nevladnim organizacijam na različnih vsebinskih področjih. Obravnavali so področja šport, kultura, sociala, občinske prireditve, podjetništvo, turizem, mladina, okolje, veterani in drugi programi, takoimenovane družbene dejavnosti. Primerjali so podatke iz leta 2013 in 2017 in upoštevali zneske v okviru javnih razpisov, na katere so se lahko prijavile tudi nevladne organizacije. Iz leta 2013 so izpustili javni razpis za sofinanciranje prireditve Noč pred nočjo 2013, Zagorska noč 2013 in javni razpis za sofinanciranje projektov s področja varstva okolja, saj ti razpisi za leto 2017 še niso bili objavljeni.
Občine v zasavski regiji so leta 2013 skupaj namenile za razpise, na katere so se lahko prijavljale nevladne organizacije, okrog 1.161.000 evrov oziroma 1,6 % od seštevka vseh občinskih proračunov, v letu 2017 pa okrog 1.120.000 evrov oziroma 2,4 % od seštevka proračunov. V obdobju petih let so se razpisana sredstva zmanjšala za 33.500 evrov oziroma za 3 %.

Trend padanja ni prisoten v vseh občinah enako, saj so se v posameznih občinah na nekaterih področjih sredstva znižala, na nekaterih področjih pa zvišala – z izjemo občine Trbovlje. V občini Trbovlje so se denarna sredstva, namenjena javnim razpisom, znižala pri vseh razpisih, objavljena pa sta bila dva nova razpisa na področju podjetništva in veteranov.

Najbolj izstopa področje splošne porabe – na to področje se prijavljajo programi, ki niso zastopani v ostalih razpisih, ki jih razpisuje občina. Tu so se sredstva zmanjšala za 23,3 % oziroma 10.500 evrov, sledi področje kulture, kjer so se sredstva znižala za 10 % oziroma 6100 evrov, področje sociale z 10-odstotnim znižanjem oziroma 2406-evrskim in področje športa z 5,4-odstotnim oziroma 8000-evrskim znižanjem. V celoti so sredstva glede na leto 2017 padla za 5 % oziroma za 14.236 evrov.

V občini Hrastnik so se skupno sredstva znižala za 23 % oziroma 65.081 evrov. Najbolj izstopata področje sociale in občinskih prireditev. Razpisana sredstva na področju sociale so se znižala za 50 % oziroma 18.703 evrov, na področju občinskih prireditev za 42,7 % oziroma 37.296 evrov ter na področju podjetništva za 16,8 % oziroma 8502 evra.

V občini Zagorje je prisoten tako negativen kot pozitiven trend na posameznih področjih, skupna slika pa kaže 22,8-odstoten porast v višini razpisnih sredstev oziroma 48.085 evrov. Do večjega znižanja denarnih sredstev je prišlo na področju kulture, kjer so se sredstva zmanjšala za 13.650 evrov oziroma 28 %. Do najbolj občutnega porasta sredstev pa je prišlo na področju športa in sociale. Na področju športa za 17.630 evrov oziroma 29 % in na področju sociale za 1960 evrov oziroma 17,3 %. Na skupen porast sredstev vplival tudi Javni razpis za sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov v višini 30.000 evrov, ki v letu 2013 še ni obstajal.

V občini Litija so zaznali trend padanja sredstev na področju športa za 3,8 % oziroma 10.000 evrov in na področju kulture za 8,5 % oziroma 8100 evrov.  Povečala pa so se razpisna sredstva na področju sociale za 46,2 % oziroma 12.000 evrov in kmetijstva za 57 % oziroma 4000 evrov. V celoti so se sredstva znižala zgolj za 0,5 % oziroma 2100 evrov.

Pregled področij sofinanciranih preko javnih razpisov je pokazal, da se zelo malo ali nič sredstev namenja področjem okolja, turizma in mladine. Razpis za področje okolja in turizma razpisuje le Občina Zagorje ob Savi, medtem ko razpis za mladino razpisuje le Občina Litija. Za področje podjetništva pa ima le Občina Hrastnik tako oblikovan razpis, da omogoča prijavo nevladnim organizacijam, ki imajo status socialnega podjetja.

Več kot polovica razpisanih sredstev v zasavski regiji, 594.500 evrov, je v letu 2017 namenjenih sofinanciranju športnih programov, sledi sofinanciranje kulturnih dejavnosti s slabo četrtino celotnih sredstev, 224.000 evrov, na tretjem mestu pa je področje sociale z 91.614 evrov oziroma  8 %. Preostala sredstva pa so dodeljena prireditvam, razvoju kmetijstva, socialnemu podjetništvu, turizmu, mladini, veteranom, okolju in področju splošne porabe.

ZT

Prejšnji članekKS Boben
Naslednji članekJože Gregorčič, predsednik KS Boben