Slavko Stošicki


Magistrale življenja

Življenje vse je, svet in so ljudje,

vesolja klic, kjer rojena so hotenja,

nevidna moč, ki pride od nekje,

ostaja v nas, v  času našega življenja.

 

/življenje rojstvo/

In pride čas, ko seme vzklije,

dar dveh zaljubljenih cvetov,

sreča sonce je, ko srce novo bije,

čar radosti dveh in vseh svetov.

 

/življenje otroštvo/

Vdahnila mati rojencu je besede,

mu vtisnila pečat je svojih korenin,

tiho šepetaje, prosila zvezdoglede,

naj trenutek njen večni bo spomin.

 

/življenje odraščanje/

Lepota v očeh nasmejano se iskri,

igrivost in ljubezen riše svoj značaj,

nagajivo gleda, od sreče vsa gori,

ne mara nič, sprašuje le zakaj, zakaj.

 

/življenje mladost/

Je mladosti čas, ko vse je kakor cvet,

edino prav je, kar osmisli vroča glava,

radovednost kar kipi, slika novi svet,

bližina do srca postala je trdnjava.

 

/življenje je družina/

Edino sreča je hranilo za družino,

odsev podob je kakor pisan mozaik,

skupaj bivajo, zaprti so v lupino,

odeti v toplino čutijo srca dotik.

 

/življenje je ustvarjanje/

Največ sveta podobo svojo spremeni,

ko zrelost mož, žena svoj čas oznanja,

pogum in učenóst kakor morje valovi,

živeti, ne užiti, se cilju vse priklanja.

 

/življenje modrost/

Jesen obarvala je čudovite sanje,

v njenih jadrah polno je modrosti,

se v vsakemu od nas rodi spoznanje,

da znanje in izkušnje slike so starosti.

 

/življenje starost/

Edino je življenje vredno spoštovanja,

tresoče so roke in sivi so lasje,

čas zdaj neusmiljeno naznanja,

da um človeka kmalu bo nekje drugje.


Foto: Slavko Stošicki Družina Zelenci


Slavko Stošicki je Trboveljčan, ki že dolgo živi na Bledu. Nekaj časa je bil urednik in direktor Radia Trbovlje, potem pa se je posvetil delu v zasebni družbi Samps. Je eden od utemeljiteljev slovenske stroke ocenjevanja. Po osamosvojitvi Slovenije je postal vodilni ocenjevalec za stroje in opremo v Sloveniji.

Umetnost mu ni neznana. Ukvarjal se je z glasbo (klarinet), slikanjem, fotografijo, od najstniških let naprej pa tudi s pisanjem pesmi. »Ko zvečer odložim delovne projekte, se prepustim izpovedim in pesmim,« pravi. Nekatere svoje pesmi je zbral v knjigi Pesmi za dva. Izšla je v založbi njegova podjetja Samps leta 2015, ilustracije je prispeval Janez Kovačič. Pesmi, v katerih opeva svoj sedanji bivanjski okoliš (Bled z okolico) pa je skupaj z odličnimi fotografijami izdal v okviru Sampsa leta 2019.