Trboveljska društva in zavodi bodo v januarju lahko kandidirali za sredstva Občine Trbovlje s področja družbenih dejavnosti v letu 2016. Ta je namreč 24. decembra na svoji spletni strani objavila javni razpis za sofinanciranje programov, ki so predmet splošne porabe proračuna občine Trbovlje za leto 2016 v vrednosti 30.600 evrov, javni razpis za sofinanciranje športnih programov v vrednosti 140.000 evrov, javni razpis za sofinanciranje programov invalidskih in humanitarnih organizacij v vrednosti 17.784 evrov in javni poziv za sofinanciranje programa Droga 2016 v vrednosti 3.870 evrov. Rok za oddajo vlog teh razpisov je 11. januar 2016.
Do 26. januarja pa se lahko društva potegujejo tudi za sredstva iz javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, kjer je na voljo 30.600 evrov, območna izpostava JSKD, ZKD in društva posebnega pomena pa na javnem pozivu za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2016.

ZT