Proračun za leto 2016 je bistveno nižji, predvidenih je manj prihodkov ter manj investicij, kljub državnemu nižanju povprečnin pa omogoča sledenje vsem zakonskih obveznostim, z velikim poudarkom na sociali, je zagotovila Jelena Mlakar, vodja oddelka za javne finance občine Zagorje.
Po besedah župana Matjaža Švagana štirje proračunski partnerji niso dosegli dogovora o višini povprečnine, ki naj bi jo država namenila posameznim občinam; medtem ko župani za nemoteno delovanje zahtevajo 535 evrov na prebivalca, se najverjetnejša številka giblje okrog 522 evrov. Obseg sredstev za sofinanciranje investicij, ki je pred krizo znašal 4%, je zmanjšan za polovico, zaradi novo doseženih dogovorov o masi plač javnega sektorja pa bo potrebno v proračunu malenkost dvigniti to postavko.

Po besedah Mlakarjeve se za leto 2016 načrtuje 12.140.000 prihodkov, predvsem se bodo znižali transferni prihodki, ki jih je v letu 2016 predvidenih za manj kot milijon evrov, temu primerno se spreminja tudi struktura prihodkov, kjer davčni prihodki znašajo 80%, transferni pa le 7%. Načrtovani odhodki za 2016 znašajo 12.645.000 evrov, le 21% jih bo namenjeno za investicijska vlaganja, ostalo za tekoče odhodke. Mlakarjeva je poudarila, da razmerje med dohodki in odhodki nakazuje primanjkljaj, a v letu 2016 ne načrtujejo novih zadolževanj, temveč le odplačevanje glavnice dolga. Občina se je odločila konsolidirati javne finance.

Na seji so zagorski občinski svetniki soglasno sprejeli Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija, tudi v Hrastniku so odlok že sprejeli, ko akt potrdijo še v Trbovljah, bo ta Odlok postal veljaven in bodo lahko začeli pripravljati vse za vzpostavitev delovanja nove agencije.

Marija Ribič je v imenu Odbora za šolstvo in kulturo podala pripombe, ki se nanašajo na spremembo besedilo, na obravnavan nov Odlok o javnem zavodu Zasavska ljudska univerza Trbovlje. Obstoječ odlok iz leta 2000 ni več usklajen, saj ZLU deluje tudi v Zagorju, zato je to potrebno vnesti v nov akt, pravi direktor Tone Bezgovšek, ki je povedal, da se je spremenil tudi ključ, po katerem se bo zavod financiral. V sedaj veljavnem odloku to ni natančno določeno, sedaj so se občine dogovorile, da bodo javni zavod financirale po številu prebivalstva.

Nejka Lazar

Prejšnji članekJamatlonci prijavljeni
Naslednji članekNučičeva, Lapi in Zupanc