Župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan je objavil javno naznanilo o javni razgrnitvi treh pobud in elaboratov lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju občine Zagorje ob Savi.

Gradivo bo javno razgrnjeno v mansardi upravne zgradbe Občine Zagorje ob Savi v času uradnih ur ter na spletni strani Občine Zagorje ob Savi od 16. do 31. januarja 2023. Gre za območje več parcelnih številk na območju katastrskih občin Hrastnik pri Trojanah in Brezje. Dokumentacijo je izdelal Sava projekt Krško.

V času javne razgrnitve lahko na razgrnjen elaborat podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko podajo pisno na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi ali po elektronski pošti na naslov obcina.zagorje@zagorje.si.

Savus

Foto: arhiv Savus