Služba Vlade RS za razvoj (SVRK) je odgovorila na vprašanje, ki ga je izpostavil Razvojni svet zasavske regije, češ da Občina Litija ni upravičena do sredstev razpisov, namenjenih Zasavski razvojni regiji.
Kot so povedali, je bil operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, potrjen s strani Evropske komisije 16. decembra 2014, pripravljen na tedaj veljavni pravni podlagi o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS). »Navedena podlaga predpostavlja klasifikacijo statističnih teritorialnih enot (NUTS) na način, da je občina Litija vključena v kohezijsko regijo Zahodna Slovenija. Zaradi navedenega so bila razvojna sredstva za območje Litije za programsko obdobje 2014-2020 zagotovljena v okviru virov sredstev za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija,« pravijo v SVRK.

Nadalje v SVRK pojasnjujejo: »Po kasneje sprejeti razmejitvi območij kohezijskih regij (NUTS 2), ki velja od 1. januarja 2015 dalje, se občina Litija nahaja v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. Ne glede na to je potrebno v okviru poročanja o koriščenju razvojnih sredstev evropske kohezijske politike zagotoviti ustrezno spremljanje in poročanje v skladu s sprejetimi pravnimi podlagami in programskimi dokumenti s področja evropske kohezijske politike (torej v okviru kohezijske regije Zahodna Slovenija).

Po njihovem mnenju bo imel prehod Občine Litija v vzhodno kohezijsko regijo z vidika evropske kohezijske politike učinek šele v naslednjem programskem obdobju – to pa je po letu 2020 kot navaja tudi Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

ZT

Prejšnji članekZagorski Mestni trg praznično žari
Naslednji članekBachove kapljice