Župan Občine Litija Franci Rokavec in župan Občine Šmartno pri Litiji Rajko Meserko sta v ponedeljek, 12. decembra, v Pustolovskem parku Geoss na Slivni podpisala zavezo k zelenemu turističnemu razvoju. S tem sta se občini kot skupna destinacija v okviru Zelene sheme slovenskega turizma »Slovenia Green« usmerili v trajnostno delovanje na področju razvoja in trženja turistične ponudbe.
»Prepričan sem, da je naša prihodnost v trajnostnem turizmu in doživetjih v naravi in to nam naše območje ponuja. Z roko v roki in s skupnimi močmi lahko dosežemo zastavljene cilje,« je zbrane nagovoril Rokavec.

»Zasadili smo seme, mogoče je v tem trenutku videti iluzorno, a verjamem v zeleno in verjamem, da je možno s sodelovanjem v naše območje doprinesti nekaj več,« je poudaril Meserko.

Razvojni center Srca Slovenije je za destinacijo Litija – Šmartno pri Litiji tekom leta zbiral podporo v lokalnem okolju, beležil izhodiščne kazalnike destinacije in pridobival dokaze o tem, ali destinacija ustreza predpisanim globalnim standardom. Sledilo bo še več korakov, od priprave akcijskih načrtov ukrepov do implementacije zadanih ciljev. Slovenska turistična organizacija bo destinaciji podala primerljivo oceno in znak Slovenia Green Destination.

Zelena shema slovenskega turizma temelji na treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem ter ekonomskem. V shemo je do danes vključenih že 17 slovenskih destinacij, in sicer Ljubljana, Kamnik, Idrija, Rogla – Zreče, Radlje ob Dravi, Cerkno, Laško, Žalec, Celje, Velenje, Nova Gorica, Maribor, Kranjska Gora, Brda, Ptuj, Slovenj Gradec in Bela krajina.

ZT