V družbi Eti Elektroelement na Izlakah so se delničarji danes sestali na 22. skupščini. Potrdili so vse predloge uprave in nadzornega sveta. Izglasovali so tudi za polovico višje dividende kot leto poprej. Te bodo znašale 1,50 evra na delnico, družbo pa bodo skupaj stale 688.741 evrov.
Na današnji skupščini so imeli pravico udeležbe in glasovanja tudi tisti delničarji, ki so zastopani v prodajnem konzorciju, ki je sklenil pogodbo o prodaji večinskega paketa delnic skupini Andlinger & Company. Posel še ni zaključen, pravico udeležbe na skupščini pa so ti delničarji množično izkoristili, saj je pooblastila in navodila za glasovanje oddalo več kot 970 oseb. Skupščine so se tako udeležili delničarji s 70,71 odstotka glasov.

Na njej je predsednik uprave Etija Tomaž Berginc predstavil poslovanje. Lani je skupina Eti ustvarila za 99,4 milijona evrov prihodkov in kar 2,56 milijona evrov čistega dobička. V letošnjem prvem polletju pa so zabeležili 11 odstotkov več prihodkov od prodaje in trikrat višji čisti poslovni izid kot v enakem obdobju lani.

Največ je Eti prodal na trgih Poljske, Nemčije, Skandinavije ter na domačem trgu, hkrati pa je kar polovico rasti ustvaril s prodajo novih izdelkov. K izrednemu dobičku skupine so pripomogle tudi stabilne marže, ugodne nabavne cene ter dvig produktivnosti, kakovosti in fleksibilnosti proizvodnje.

ZT