sobota, 22 junija, 2024

Iz te kategorije

Lastniki odsluženih vozil, pozor!

Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja davek na odslužene avtomobile. Nova dajatev na odjavljeno vozilo bo doletela vsakogar, ki bo vozilo odjavil iz prometa in ne bo dokazal, da ima avto novega lastnika ali pa je končal pri enem od uradnih zbiralcev izrabljenih vozil v državi.
Rešitev je podobna predlogu uvoznikov avtomobilov, po katerem bi zadnjemu lastniku za odjavljeno vozilo po enem letu zaračunali do 15 evrov davka, nato pa bi dajatev vsako leto postopoma zviševali. Če tudi po desetih letih lastnik vozila ne bi ponovno registriral, bi davek dvignili na 200 evrov letno. Vlada je predlog zakona že pripravila.

JG

Previous article
Next article

Isti avtor