ponedeljek, 20 maja, 2024

Iz te kategorije

Lani 24 občinskih štipendistov

V letu 2017 je 24 študentov iz Trbovelj prejemalo štipendijo Občine Trbovlje. Štipendisti so mesečno prejemali od 142 do 214 evrov štipendije, odvisno od dodatka za učni uspeh, ki ne pripada prvim letnikom. Ker študijsko leto ni enako koledarskemu, tudi niso vsi štipendisti prejemali štipendijo vse mesece v letu.

Konec septembra lani je pravica do štipendije potekla dvanajstim štipendistom, od tega jih je deset občini dostavilo ustrezna potrdila o vpisu v višji letnik ali dokončanju študija, ena štipendistka je zaradi zdravstvenih zadev prosila za podaljšanje roka dokončanja študija, en štipendist pa letnika ni izdelal in bo moral Občini prejeto štipendijo vrniti do aprila letos. 

Septembra lani je Občina Trbovlje prek javnega razpisa dodelila 12 novih enoletnih štipendij študentom na dodiplomskih študijskih programih za študijo leto 2017/2018. 

Občina Trbovlje podeljuje štipendije že od leta 2002. Do leta 2009 so bile vezane na celotno obdobje študija, s spremembo socialne zakonodaje pa so prešli na sistem enoletnega štipendiranja. Skladno s prejeto listino, da so Trbovlje občina po meri invalidov, razpišejo vsaj eno štipendijo za osebe s posebnimi potrebami. Lani septembra so prejeli dve vlogi oseb s posebnimi potrebami in jo obema tudi podelili.

S poročilom o štipendiranju v lanskem letu se bodo na februarski seji občinskega sveta seznanili tudi trboveljski občinski svetniki. 

ZT

Isti avtor