Na zagorskem pokopališču stoji spomenik talcem, ustreljenim 7. maja 1944. Klesani kamniti blok, ki ima že nekaj desetletij status zgodovinskega spomenika, je v nevarnosti. Zaradi terena, na katerem stoji, se je nagnil in začel pokati. Razpoke so se pojavile na spodnjem delu in na kamnitem okvirju, v katerem je spomenik nameščen. Zaradi razpok in neravnega terena lahko pride do preloma bloka spomenika, zato je potrebna sanacija.
Spomenik bo restavriral akademski kipar restavrator Aleksander Šiles. Delo bo zahtevno, zato ga bo treba spomenik prepeljati v delavnico restavratorja. Da bodo lahko spomenik varno odstranili, bodo izkopali tudi javor, ki je zasajen v zelenici ob njem.

Restavrator bo spomenik očistil in mu izdelal nov podstavek. Popravil bo poškodbe, ponovno bo prebarval črke. Spomenik bo dobil tudi zaščito pred vlago.

Po končanem delu bodo spomenik vrnili na njegovo mesto, ponovno pa bodo zasadili tudi javor, ki bo do tedaj shranjem v drevesnici.

ZT