Srečanje, ki sta se ga udeležila tudi predsednik PD Trbovlje Matjaž Kilar in prejšnja oskrbnica doma na Mrzlici Milica Burger, je povezoval član PD Trbovlje Bojan Gorjup. Vsem članom – pohodnikom se je zahvalil za izkazano pripadnost koči na Mrzlici in vztrajnost, da so ob vsakem vremenu našli čas za vzpon. V imenu članov Kluba se je zahvalil tudi oskrbniku Jožetu Jegliču in njegovi ženi Bojani za prijazne sprejeme in odlično kulinariko v koči. Poročilo o skupni aktivnosti vseh članov Kluba v letu 2017, kakor tudi nadpovprečnih dosežkov članic in članov sta pripravila člana PD Trbovlje Karlo Polutnik – Čarli in Bojan Gorjup.

Pogoje za status ljubitelja Mrzlice, to je najmanj 25 obiskov v koči na Mrzlici, je v letu 2017 izpolnilo 60 članic in članov, ki so bili v tem času skupaj na Mrzlici 5284 krat.To je nekoliko manj kot leto poprej. V letu 2017 je vsak član Kluba opravil povprečno 88 pohodov. Med vsemi člani je bilo 45 moških in 15 žensk. Iz Zasavja je bilo 27 članov in 11 članic, ki so kočo skupaj obiskali 3633 krat. Iz Savinjske doline pa je prihajalo na Mrzlico 18 članov in samo 4 članice, ki so skupaj opravili le 1651 pohodov. To je najmanj do sedaj. V letu 2017 so bili zasavski člani Kluba aktivnejši od svojih savinjskih prijateljev za 9 članov in 7 članic, ki so skupaj opravili za 1982 več pohodov, kar predstavlja tudi največjo razliko doslej.

V letu 2017 so člani na Mrzlico prihajali iz 19 krajev, od tega iz treh zasavskih in 16 krajev savinjske doline. Največ članov je prihajalo iz Trbovelj, kar 34 od 60-tih, kar predstavlja 57 % vseh članov Kluba. Tudi vzponov oziroma pohodov so opravili največ člani iz Trbovelj, kar 3154 oziroma 60 %.Iz nekaj krajev sta prihajala po dva, iz največ krajev pa samo po en član.

Iz poročila je razvidno, da so bili v letu 2017na Mrzlici največkrat naslednje članice in člani: Andrej Kukenberg (Trbovlje) 362 pohodov, Mojca Čudovan (Hrastnik) 274, Nada Lamovšek in Maks Petek (Trbovlje) 272. Kukenberg si je s tem rezultatom že petič zapored zaslužil častni naslov starešina Kluba ljubiteljev Mrzlice za leto 2017. Med moškimi je bil za Kukenbergom in Petkom tretji Zvone Podlesnik iz Trbovelj z 230 pohodi. Med ženskami pa je za Čudovanovo in Lamoškovo tretje mesto osvojila Ana Ocepek iz Trbovelj s 110 pohodi. Med pari so bili v letu 2017 največkrat na Mrzlici: Nada Lamovšek in Maks Petek (po 272 krat), Ana in Janez Ocepek iz Trbovelj (110) ter Simona (106) in Matjaž Vrbnjak (93).

Na letošnjem srečanju so se člani na predlog oskrbnikov dogovorili, da bodo na naslednjem srečanju v statistiko vključili tudi družine z najmanj enim otrokom. Člani z največ pohodi so prejeli praktična darila, ostali pa medalje in spominske majice. Kot je že v navadi, sta oskrbnik in njegova žena vse navzoče pogostila z zelo okusno večerjo. Prav tako sta poskrbela za harmonikarja, ki je iz svojega instrumenta izvabljal poskočne melodije in skrbel za prijetno razpoloženje do konca druženja.

Bojan Gorjup