nedelja, 19 maja, 2024

Iz te kategorije

KS Steklarna

S steklarstvom so krajani povezani na več ravneh. V spomin na generalni štrajk steklarjev leta 1928 praznujejo 28. junija tudi svoj krajevni praznik. Vsak, ki se praznovanja udeleži, je pogoščen z brezplačno porcijo rib in krumpantočem, tipično steklarsko jedjo.

Ko so leta 2008 prejšnjo stavbo, bivše gostišče Logar, zaradi dotrajanosti porušili, se je začel večletni postopek za pridobitev novih prostorov sveta KS. V stari stavbi so delovali tudi Društvo upokojencev Hrastnik-Klub Steklarna, Pevsko društvo Steklar in enota Knjižnice Antona Sovreta Hrastnik. Krajani so želeli pridobiti nov, večnamenski objekt za potrebe društev in KS, v katerem bi bilo medgeneracijsko, izobraževalno in kulturno središče. Uspelo jim ga je zgraditi s pomočjo evropskih sredstev za razvoj podeželja in od leta 2013 v njem delujeta tudi Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Steklarna in društvo upokojencev. Pevsko društvo Steklar, ki bi letos obeležilo 100. obletnico delovanja, pa je lani zaradi pomanjkanja pomladka prenehalo delovati. V času, ko obnavljajo podružnično šolo na Dolu, so v objektu, imenovanem VDO, v Podkraju uredili tudi nadomestne učilnice, v katerih imajo pouk tretješolci.

Krajevna skupnost je postala bogatejša tudi za športni park Logar, ki je zrasel na mestu porušenega gostišča. Tam so balinišče, bivalni in sanitarni kontejner, cvetlični park in parkirišče. S športnim parkom upravlja DU Hrastnik-Klub Steklarna.

Med najbolj obiskanimi prireditvami v kraju je prireditev ob krajevnem prazniku. Zelo dobro so obiskani tudi koncerti moškega pevskega zbora Svoboda Hrastnik, ženskega pevskega zbora KUD Svoboda Dol, predavanja s področja zdravstvene preventive, pridelave zelenjave, sadja in urejanja cvetličnih vrtov, požarne varnosti, potopisne reportaže, otroške ustvarjalne delavnice, lutkovna predstava z obiskom dedka Mraza, občni zbori društev ter športna tekmovanja v pikadu v dvorani, balinanju in kegljanju na prostem, turnir v kegljanju s kroglo na vrvici pred VDO Podkraj ter pohod občanov po »splavarski poti«.

Sicer pa si lahko obiskovalci v kraju ogledajo muzejsko zbirko o Hrastniku in lutkarstvu. Od zunaj tudi graščino Villo de Seppi, ki je v lastni Steklarne Hrastnik in je zaprta za javnost. Graščina je bila zgrajena po vzoru gradu Miramar pri Trstu in velja za kulturni spomenik lokalnega pomena. Na levem bregu Save stoji značilna podeželska cerkev Matere Božje, prvotno zgrajena okoli leta 1550, prenovljena pa leta 1706. Pri bencinskem servisu so vidni ostanki rimske naselbine iz 1. do 4. stoletja. Tam so arheologi odkrili svetišče, štiri stavbe ter ostanke vrčev, posod, amfor in podobnega. Ob prostorih Brodarskega društva je Center vodnih športov, ki turistom ponuja tudi organizirano vožnjo z raftom po Savi. V bližini pa stoji zanimiva Rižnarjeva hiša, nekdaj Peklarjeva gostilna, zgrajena leta 1790 za čolnarje in brodnike, ki so pluli po Savi. Tudi ta je razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Mimo objekta VDO in prodajalne Glashuta pa vodi pohodnike pot skozi krajinski park Natura 2000 na Kum.

TPK

Isti avtor