Konec preteklega leta smo občanke in občani Zasavja izvolili tudi nova vodstva krajevnih skupnosti. Na Savusu januarja in del februarja objavljamo sestavo vseh svetov KS v treh zasavskih občinah. Zraven pa dodajamo še nekaj zanimivosti o posamezni KS, ki smo jih izbrskali in pred časom objavili v našem tiskanem časopisu. Danes je na vrsti KS Prapretno v hrastniški občini.

Krajevno skupnost Prapretno bo v mandatu 2022 do 2026 vodil predsednik Ivan Urbajs, člani sveta KS pa so še Maja Jenko, Tanja Jovan, Stanko Štepec in Jasmina Janjić.

KS Prapretno je ena od desetih KS v Občini Hrastnik. KS Prapretno meji na občino Trbovlje in na hrastniški KS Rudnik in KS Steklarna. Začne se pri koncu Veličkove ceste, nato pa se pri zadružnem oz. gasilskem domu razveja – desno proti Pleskem, kjer je meja pri kamnolomu in dnevnem kopu, na levi strani pa meji na naselje Novi dom. KS sestavljata dve naselji. Manjše je Plesko, kjer na nekaj več kot pol kvadratnega kilometra živi približno 40 krajank in krajanov. Večje naselje je Prapretno pri Hrastniku, ki se deloma »preliva« tudi čez občinsko mejo, v Trbovlje. Krajevno skupnost je s sosednjo občino povezala urejena cesta preko platoja Ojstro, ki ji krajani pravijo kar »čez hrib«. Cesto so uredili v sklopu zapiralnih del RTH v okviru sanacije površin, poškodovanih zaradi rudarjenja.

Tako kot mnoge druge krajevne skupnosti v Zasavju je tudi KS Prapretno (vsaj posredno) zaznamovalo črno zlato. Vrsto let je bilo v KS odlagališče produktov zgorevanja premoga, med drugim tudi elektrofiltrskega pepela, ki pa je danes zaprto in prekrito z zelenico, na kateri so urejene tudi sprehajalne poti. HSE pa je postavila na platoju največjo sončno elektrarno v državi.

Krajevni praznik v KS Prapretno obeležujejo v spomin na leto 1941, ko so Nemci v izgnanstvo v Brestanico in nato v hrvaško Petrinjo odpeljali več sto Hrastničank in Hrastničanov.  Slavje vsako leto pripravljajo prvi konec tedna v septembru.

V KS delujeta dve društvi. Društvo korenine Prapretno so ustanovili leta 1991, člane pa povezujejo športni interesi, kot so balinanje, nogomet in namizni tenis. Večkrat letno se odpravijo tudi na izlete in organizirajo smučarska tekmovanja.

V okviru Gasilske zveze Hrastnik v KS deluje Prostovoljno gasilsko društvo Prapretno. Ustanovni občni zbor društva, takrat še gasilske čete Prapretno, je bil 7. novembra 1945. Kot v mnogih manjših krajevnih skupnostih je tudi v KS Prapretno gasilsko društvo močno vpeto v življenje krajanov in krajank. Gasilski dom je hkrati tudi zadružni dom – polovica stavbe je namreč v lasti občine, polovica pa v lasti gasilskega društva. Gasilsko društvo je tudi glavni organizator vsakoletnega kresovanja, največje prireditve v KS.

MD in MD

Foto: arhiv Savus