sobota, 13 aprila, 2024

Iz te kategorije

Krožna misija na Nizozemskem

Zasavska delegacija predstavnikov iz različnih sektorjev je potovala na Nizozemsko na t.i. krožno misijo. Organizirala jo je Regionalna razvojna agencija Zasavje (Center za pravični prehod Zasavje) v sodelovanju s Circular Change.

Gre za strokovno ekskurzijo, na kateri so se udeleženci seznanili z najboljšimi praksami s področja krožne ekonomije oziroma kroženja snovi v Evropi. Spoznanja in znanja o učinkovitih krožnih modelih bodo člani delegacije prenesli v svoje organizacije in podjetja ter sodelovali pri uresničevanju principov krožne ekonomije v domači regiji.

Prvi dan krožne misije je minil v diplomatskem duhu. Delegacija se je sestala s slovenskim veleposlanikom na Nizozemskem Jožefom Drofenikom. Na srečanju je potekala razprava o vidikih trajnostne transformacije, ki jo je Nizozemska v precejšnji meri že opravila, Zasavje pa pospešeno stopa na to pot.

Delegacijo so sestavljali predstavnice in predstavniki organizacij in podjetij: RRA Zasavje, Občina Litija, Občina Trbovlje, Kemijski inštitut, Steklarna Hrastnik, Eti Izlake, AFormX Trbovlje, AEIOU Universe – Sonja Klopčič, Zasavska gospodarska zbornica in Civilna iniciativa za eko socialno družbo in razvoj Zasavja.

Drugi dan zasavske krožne misije na Nizozemskem so udeleženci spoznali najboljše prakse krožnega gospodarjenja, spremljajočih procesov in politik, ki so povezane z njihovo implementacijo v realnem okolju. Delegacija je potovala v mesto Utrecht, dom nekaterih izjemnih nizozemskih praks krožne ekonomije. Spoznali so Social Impact Factory (točka za spodbujanje socialnega podjetništva), Route Circular in z Nizozemsko agencijo za podjetništvo. Spoznali so nizozemske izkušnje krožnih projektov na področju urejanja prostora in trajnostne gradnje, metodo za mapiranje stopnje krožne zrelosti v organizacijah. Pogovarjali so se tudi o možnem sodelovanju med zasavskimi in nizozemskimi partnerji.

Obiskali so tudi Innoboost, ki je del zadruge Hof van Cartesius, in se ukvarja s svetovanjem pri razvoju komercialnih krožnih produktov. Sedež ima v soseski, ki je zgrajena v celoti iz odpadnega materiala in odpadnih gradbenih elementov.

Zasavska delegacija je v Rotterdam u obiskala Blue City, krožno prenovljen opuščen bazenski kompleks v centru mesta. Investitorji so ga v tesnem sodelovanju z občino in partnerji preoblikovali v center za inkubacijo krožnih poslovnih modelov. V kompleksu danes najdete pisarne, co-working prostor, poslovne prostore, celo visoko tehnološke raziskovalne laboratorije, kjer raziskujejo nove gradbene materiale in tudi ekstrakcijo mineralnih snovi iz komunalnih odplak.

Popoldan so nadaljevali pot v Delft, kjer stoji Green Village, laboratorij za raziskovanje trajnostnih tehnologij in pristopov v gradnji in bivanju. Green Village je omejeno zaprto območje, za katerega so upravljavci pridobili poseben regulatornih status, ki jim omogoča postavljanje najrazličnejših prototipov. V zeleni vasi boste našli prilagojen vodovodni sistem, ki se napaja z deževnico, voda pa prečiščuje z rastlinsko čistilno napravo, zelene strehe v kombinaciji fotovoltaiko, inštalirane prototipe fotovoltaičnih plošč in kolektorjev, stanovanjske in poslovne objekte, zgrajene iz odpadnega materiala, celovit integriran sistem (2,5kW) za proizvodnjo, hranjenje in ponovno elektrifikacijo vodika … V plinovodu pod Green Village-om je 100% vodik. Čeprav gre za laboratorij, tam začasno živi 12 ljudi.

Člani zasavske delegacije so se vrnili z zanimivimi idejami, kako prenesti dobre nizozemske prakse in sprožiti razvoj krožne kulture v Zasavju.

Savus

Foto: RRA Zasavje


 

Prejšnji prispevek
Naslednji prispevek

Isti avtor