V okviru Tedna vseživljenjskega učenja, ki ga organizira Zasavska ljudska univerza je Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, s sodelovanjem KS Dobovec pripravil doživljajsko potepanje po Krajinskem parku Kum. Osrednja nit druženja je bila narava, zaradi katere je del območja Kuma zavarovan kot krajinski park in je vključeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.
Pot so udeleženci začeli na Dobovcu, kjer so si pod vodstvom čebelarja Branka Jamška ogledali čebelnjak, se seznanili s čebelarstvom na tem območju, pomenu čebel ter čebelarskimi izdelki, katere so tudi poizkusili.

Potem jih je pot vodila do travnika na Lontovžu, ki se v tem času bohoti v vsej svoji naravni pestrosti in barvitosti. Ob ogledu travnika so se seznanili s problematiko ohranjanja suhih travnikov na Kum. Zaradi zahtevnih naravnih pogojev se namreč mnogi travniki opuščajo in zaraščajo, s tem pa izginjajo tudi pomembna življenjska okolja več evropskih ogroženih vrst. »Z namenom ohranjanja suhih travnikov se bo na območju Kuma v obdobju petih let izvajal projekt LIFE TO GRASSLANDS – Življenje traviščem, v okviru katerega bodo izvajali konkretne naravovarstvene akcije za vzpostavitev ugodnega stanja in zagotovitev dolgoročnega ohranjanja travnikov, pravi koordinatorica aktivnosti na območju Kuma iz Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje, Ljudmila Strahovnik.

Ob tej priložnosti je podjetje Fužinar Ajdovščina predstavilo kosilnico za košnjo na strmih terenih, ki se sicer lahko kosijo le ročno.  Kar nekaj kmetov, ki so vajeni težkega dela na kumskih travnikih, je poprijelo za kosilnico in se preizkusilo v košnji travnate strmine.

Letos beležimo 20. obletnico razglasitve krajinskega parka Kum, zato so doživljajsko potepanje zaključili na vrhu Kuma z ogledom razstave z naslovom Alpe, kot jih vidijo ptice avtorja Matevža Lenarčiča.

ZT