petek, 21 junija, 2024

Iz te kategorije

Košnikova odgovarja, da je nedolžna

Po poročanju, da je bivša direktorica CSD Trbovlje Irena Košnik Grošelj prikrito najemala kredite in zaposlenim ni plačala vseh prispevkov za delo, smo iz poslanske skupine SMC prejeli odgovor, da je poslanka Irena Grošelj močno presenečena nad poročanjem Dnevnika, da naj bi omenjeni javni zavod svojim delavcem dolgoval plačilo prispevkov in regres. CSD Trbovlje, da je vodila odgovorno in skrbno zagotavljala plačevanje plač in vseh prispevkov ter regresov za vse zaposlene. »Samo enkrat, konec 2011 ali v začetku 2012, so jo s takratnega DURS-a s hitro pošto na dom v petek opozorili, da center zamuja s plačilom prispevkov, kar so poplačali takoj v ponedeljek,« pravijo v SMC. »Kakršnokoli povezovanje njenega vodenja ustanove z neplačevanjem prispevkov je neutemeljeno in krivično.«
Center za socialno delo Trbovlje je v času, ko ga je vodila Grošelj Košnikova, najel dva premostitvena kredita za isti namen, ki ju je CSD odplačal v pogodbenem roku, drugi kredit je bil odplačan po odhodu z mesta direktorice, po dostopnih podatkih spomladi letos. Center je premostitvena kredita v višini med 35.000 do 37.000 evri, skupaj okrog 70.000 evrov, najel zato, da je lahko redno plačeval tri zaposlene delavce na evropskih projektih, in sicer dva pripravnika in informatorja. »Zato je toliko bolj nerazumljiv očitek o prikrajšanju delavcev, saj je bil ravno premostitveni kredit namenjen pravočasnemu in rednemu plačevanju delavcev za njihovo opravljeno delo na EU programih,« pravijo v stranki SMC in poudarjajo, da je bil nujen pogoj za prijavo za pridobitev sredstev iz Evropskega socialnega sklada, da ima CSD poravnane vse prispevke. O nameravani zadolžitvi in njegovem namenu je bil leta 2012 obveščen Svet zavoda, ki je zadolževanje tudi odobril, zato je neosnovana trditev, da naj bi šlo za prikrito zadolževanje.

Vršilec dolžnosti direktorja CSD Trbovlje Rok Zupanc je ob tem za Zasavski tednik včeraj izjavil: »Takoj, ko so bile ugotovljene omenjene nepravilnosti, sem se ob podpori ministrstva in sveta zavoda odločil za izvedbo izredne revizije, ki bo pokazala kako in zakaj je do tega prišlo. Naslednji korak, za katerega se skupaj z ministrstvom trudimo, je preprečitev blokade računa in pa omogočiti čim bolj nemoteno delo CSD. Trenutno vso svojo energijo vlagam v reševanje nastale situacije. Glede odgovornosti pa jaz nikakor ne bi želel biti sodnik, potrebno bo počakati na rezultate revizije in ostalih pristojnih služb ter dovoliti strokovnjakom, da podajo svoje ugotovitve.«

ZT

Previous article
Next article

Isti avtor