Nevladnikom iz Koroške so v organizaciji ZLHT – Regionalnega centra NVO predstavili nekaj uspešnih primerov izvajanja storitev v okviru nevladnih organizacij v zasavski regiji, kot sta koncesija za upravljanje z geometričnim središčem v okviru Društva Geoss in Pogodbena pošta na Vačah, ki deluje v okviru Zavoda Družinsko gledališče Kolenc.
Slednja je odličen primer, kako se nevladne organizacije odzovejo na lokalne probleme v kraju in tudi ponudijo rešitev zanje. Obiskali so tudi Pustolovski park Geoss, ki je eden od uspešnih projektov, sofinanciran s sredstvi LAS Srce Slovenije.

Koroške nevladnike je v Domu Geoss sprejela litijska podžupanja Lijana Lovše, na kratko predstavila sodelovanje občine Litija z lokalnimi nevladnimi organizacijami ter poudarila višjo kvaliteto življenja, za katere skrbijo nevladne organizacije. Napovedala je tudi ustanovitev Komisije za razvoj nevladnih organizacij in večjo vpetost nevladnih organizacij v lokalni razvoj, še posebej na področju turizma, kjer se zavedajo pomanjkanja in hkrati priložnosti, ki ju to področje prinaša.

Obisk so gosti iz koroškega regionalnega stičišča NVO Korociv nadaljevali v Trbovljah, kjer so si ogledali socialni podjetji s kreativnimi produkti, to je Ropotarn’co, kjer se ukvarjajo s kreativno »re-uporabo« in prodajo rabljenih izdelkov, ter Društvo Punkt – kreativni turizem, z vključitvijo opuščenih industrijskih objektov in zgodbo rudarske tradicije ter iz nje izhajajočih projektov v Zasavju. Sprejela jih je predstavnica vodilnega partnerja Partnerstvo LAS Zasavje, in spoznali so še en uspešen projekt, sofinanciran s strani LAS Zasavje, in sicer razvoj dopolnilne dejavnosti na področju zeliščarstva.

Vodja ZLHT Regionalnega centra NVO Klara Kržišnik je povedala, da je poleg nudenja podpore nevladnim organizacijam v regiji, del njihovih aktivnosti namenjen spodbujanju povezovanja in sodelovanja med različnimi organizacijami, sektorji in regijami. Tovrstno spoznavanje dobrih praks z dejanskim ogledom na terenu, stikom in pogovorom z akterji, je odlična priložnost za prenos tako dobrih kot slabih izkušenj med udeleženci iz različnih sektorjev in okolij ter izgradnjo novih poznanstev ter partnerstev za prihodnja sodelovanja. Izpostavila je še skupno točko v rudarski tradiciji, kjer se nadejajo, da bodo v prihodnje spletli skupne dobre prakse, ki rešujejo lokalne družbene izzive na tem področju.

ZT