četrtek, 13 junija, 2024

Iz te kategorije

Komunala Trbovlje: 2020 uspešno kljub epidemiji

Leto 2020 je zaradi koronavirusne epidemije močno zaznamovalo ne le naša življenja ampak tudi delovanje gospodarstva. Kljub zahtevnim razmeram, ki so zahtevale prilagoditve v načinu delovanja in poslovanja ter izvajanja storitev, smo na Komunali Trbovlje v roku izpeljali načrtovane naložbe in leto uspešno zaključujemo.

Obnova SPTE 2

Največja investicija v letu 2020 je bila milijonska obnova kogeneracijske enote SPTE 2. Obnovo smo začeli februarja, zaključili pa konec poletja, tako da v novi ogrevalni sezoni že redno obratuje. Z obnovo se je naprava ponovno vključila v 10-letno podporno shemo, hkrati se je povečal njen izkoristek. Vse to nam omogoča, da ohranjamo ugodne cene ogrevanja in izboljšujemo svoje storitve.

Na objektu trboveljske toplarne smo v letu 2020 zaključili tudi predelavo sistema hranilnikov toplote ter posodobili nadzorni sistem, ki omogoča bolj ekonomično delovanje proizvodnje toplote in električne energije. Med večjimi projekti na tem področju so tudi prenova omrežja na območju Trga svobode in Šuštarjeve kolonije, prestavitev toplotne postaje na območju nekdanjega samskega doma ter gradnja novih priključkov na območju bodočega trgovinskega centra in nekdanjega vrtca Kekec. S tovrstnimi projekti bomo nadaljevali tudi v letu 2021, saj pomenijo zmanjševanje toplotnih izgub in izboljšujejo kakovost naših storitev.

Trboveljsko pokopališče

V letu 2020 smo zaključili obsežno dveletno prenovo trboveljskega pokopališča. Med večje pridobitve štejemo prenovo glavne povezovalne poti med starim in novim delom pokopališča, preureditev prostora za posip, namestitev novih obeležij, novo sodobno kostnico, pripravo polj za zelene pokope na severnem delu pokopališča ter ureditev območja za gozdične pokope na osrednjem delu pokopališča. Tu je nastal manjši park s sprehajalnimi potmi in diskretno umeščenimi prostori za obeležja. Trboveljski park z gozdičnimi pokopi je eden redkih tovrstnih v slovenskem prostoru in predstavlja sodobni trend spokojnega mesta spomina na preminule.

Poslovanje v času epidemije

Ključni dejavnik, ki je vplival ne le na poslovanje Komunale Trbovlje ampak tudi na življenja vseh občanov, vključno z zaposlenimi v podjetji, je bila v letošnjem letu epidemija novega koronavirusa. Že ob pojavu virusa smo na komunali uvedli ukrepe za varovanje zdravja, s širjenjem epidemije pa smo morali zapreti vrata blagajne in INFO pisarne in za nekaj časa celo ustaviti izvajanje nenujnih storitev ter omejiti poslovanje na tržnih dejavnostih.

Kljub pojavu bolezni in zaostrenim pogojem smo skozi vse leto uspeli nemoteno izvajati svoje osnovno poslanstvo ter zaključili predvidene projekte in investicije, s čimer smo tudi finančno uspešno zaključili leto v skladu z načrti.

Izzivi v letu 2021

V novo leto 2021 vstopamo optimistično, čeprav se zavedamo izzivov, ki so pred nami. V januarju bo vodenje podjetja prevzel Tomaž Trotovšek, na mestu direktorja bo zamenjal Milana Žnidaršiča, ki odhaja v pokoj. Novo vodstvo podjetja čakajo izzivi na področju iskanja novih rešitev ravnanja z odpadki, energentov ogrevanja in odpadnega mulja s čistilnih naprav ter nenehno prilagajanje trenutnim spremembam in omejitvam v poslovanju. Vse to bo zahtevalo premišljeno ukrepanje in učinkovito poslovanje, da bo podjetje tudi v prihodnje lahko uspešno poslovalo.

PR objava

Isti avtor