četrtek, 18 julija, 2024

Iz te kategorije

Kolesarska steza Zagorje – Orehovica

Občina Zagorje ob Savi načrtuje izgradnjo kolesarske steze na relaciji Zagorje ob Savi – Kisovec – Izlake – Orehovica. Projekt je eden izmed nosilnih projektov občine v programskem obdobju za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020.

Kolesarska steza je vključena tudi v podpisani Dogovor za razvoj Zasavske regije. »S projektom želimo spodbuditi uporabo koles in prispevati k bolj zdravemu načinu življenja, k širšemu razvoju območja, izboljšanju kvalitete zraka, okolja in k razvoju sonaravnega turizma,« pravijo na Občini Zagorje.

V Zagorju se zavedajo, da izgradnja kolesarske steze brez podpore lastnikov zemljišč, po katerih bo potekala, ne bo uspešna. Pridobitev pravice gradnje na zasebnih zemljiščih je temeljni pogoj za pričetek gradnje. Na Občini so se trudili, da so načrtovali potek trase bodoče kolesarske steze tako, da bodo posegi na zasebnih zemljiščih minimalni. Ob tem obljubljajo, da bodo po izgradnji steze zemljišča dodatno urejena in izboljšana v korist vseh lastnikov.

Občina je za lastnike zasebnih zemljišč pripravila tri predstavitve najnovejših izvedbenih projektnih rešitev kolesarske steze, pridružili so se tudi predstavniki krajevnih skupnosti Rudnik-Toplice, Kisovec-Loke in Izlake. Pojasnili so izhodišča Občine pri pridobivanju potrebnih zasebnih zemljišč in skupaj z lastniki ter predstavniki KS evidentirali njihove predloge.

Na občinski spletni strani so predstavili tudi posodobljene izvedbene projektne rešitve bodoče kolesarske steze,.

Savus

Foto: arhiv Občine Zagorje

Isti avtor