V akciji 2015/2016 so uresničili projekte v vrednosti 356.133 evrov in tako so na Salomonovih otokih dobili vzgojni center in otroški vrtec, v Kanadi opremili prostore, v Senegalu župnijsko dvorano in osnovno šolo, v Braziliji delavnico za otroke, na Madagaskarju dve osnovni šoli in licej, v Ukrajini so opremili center.
Z letošnjo Trikraljevsko akcijo pa želijo na Madagaskarju dokončati gimnazijo Vangaindrano, Socialno zdravstveni center in športno – prireditveni prostor na področju Manambondra ter prostor za srečanje in učenje v odročni vasi Antaninarenina. V Zambiji, na misijonu Mumbwa želijo obnoviti skupni prostor za delo z otroki in mladimi, v Malaviju nabaviti pohištvo za internat, učilnice in cerkev, kjer bo lahko gimnazija sprejela 576 otrok. Na Salamonovih otokih bi s sončno energijo za varno hišo preprečili marsikatero nasilje žena in otrok, v vasi Burns Creek bi zgradili vodne zbiralnike, ker tam nimajo dostopa do pitne vode, na južni Malaiti bi skupnosti Eromola zgradili prostor za otroke, za ljudi s posebnimi potrebami pa skupne prostore – dvorano. V Ukrajini bodo v rehabilitacijskem centru za odvisnike pomagali zgraditi sirarno, da bodo samooskrbni in da bodo lahko skrbeli za svojo skupnost. V ugandskih šolah je včasih v enem razredu več kot sto učencev, z novimi razredi bi omogočili, da bi imeli dovolj prostora za redno učenje. Zdravstveni center v kraju Ruzo, v Burundiju rabi pomoč pri nakupu zdravil in sanitetnega materiala. V Albaniji revni ljudje ne živijo človeka vredno življenje, zato bi radi pomagali pri gradnji hiš za revne.

Irena Vozelj