Koronavirus je v preteklih mesecih v Sloveniji terjal največ žrtev prav med prebivalci domov za starejše občane. Med drugim je epidemija razkrila tudi prostorsko neustreznost nekaterih domov, kjer je bilo in je še sedaj izredno težko oziroma ponekod nemogoče urediti ločitvene cone, ki naj bi pripomogle k zajezitvi širjenja koronavirusa.

Eden takšnih je Dom starejših Hrastnik, zato je hrastniški poslanec SD v Državnem zboru Soniboj Knežak ministru za zdravje Tomažu Gantarju zastavil dve vprašanji, ki se nanašata na problematiko doma in Gantarjev zadnji obisk v Hrastniku.

Poslanec med drugim sprašuje, ali lahko občani in občanke Hrastnika po ministrovem obisku v domu in na podlagi ogleda ter seznanitve z dejanskim stanjem v domu računajo na to, da bo eden izmed petih projektov novogradnje domov za starejše prav dom v Hrastniku. Zanima ga tudi, če ima ministrstvo že pripravljeno časovnico za dokončanje in izgradnjo novih domov za starejše. »In če je časovnica pripravljena, me zanima, kdaj in kako bo potekalo dokončanje dveh DSO in novogradnja petih DSO,« v poslanskem vprašanju še izpostavlja Soniboj Knežak.

V obrazložitvi je med drugim zapisal, da se Dom starejših v Hrastniku kljub nekaterim izboljšavam, ki jih je izvedlo resorno ministrstvo, še vedno srečuje s težavami, povezanimi z ekonomiko obsega; premalo postelj in neustrezni prostorski pogoji. Dom je lociran v prostorih bivšega dijaškega doma in seveda že vrsto let ne dosega standardov in normativov, njegova preureditev pa ni smotrna, kar ste ugotovili tudi na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

»Lokalna skupnost si že vrsto let prizadeva za izgradnjo novega doma, zato je pripravila in dala ministrstvu v obravnavo dokument, iz katerega je razvidno, da je racionalnejša in smotrnejša izbira nove lokacije, to se pravi izgradnja novega doma. Ob tem je treba poudariti, da je lokalna skupnost pripravljena za uresničitev tega projekta sodelovati na različne načine: od tega, da so pripravili idejni projekt, do tega, da se območje komunalne infrastrukture uredi na stroške lokalne skupnosti. Dom starejših v Hrastniku je izrednega pomena tako za prebivalce Hrastnika, kot tudi širšo zasavsko regijo,« še pravi Knežak.

Savus

Foto: spletna stran DZ