Soniboj Knežak je bil v Državni zbor RS izvoljen v poslanski skupini SD. Trenutno teče njegov prvi mandat poslanca, prej je bil vodja projektov v Glashuti. 57-letni Hrastničan je po izobrazbi strojni tehnik. Pogledali smo, kaj o njegovi poslanski aktivnosti pravi Parlameter.

Glasovanje

Knežak ima na glasovanjih sej zabeleženo 99-odstotno prisotnost. Po načinu glasovanja se najbolj ujema z Robertom Pavšičem iz LMŠ, najmanjkrat pa enako kot Knežak glasuje Zvonko Černač (SDS). S svojo poslansko skupino se v glasovanju ni ujemal enkrat.

Knežak je v svojem mandatu oddal več poslanskih vprašanj: v zvezi z zagotavljanjem domske oskrbe v nekaterih domovih za starejše po izteku prehodnega obdobja leta 2021 zaradi uskladitve standardov in normativov (januar 2019), v zvezi z dokupom pokojninske dobe (marec 2019), v zvezi z glavno cesta g2-108 Hrastnik – Zidani Most (april 2019), v zvezi s spoštovanjem fiskalnega pravila in zagotavljanjem investicijskih sredstev in v zvezi z odprtim pismom Sindikata upokojencev Slovenije o usklajevanju pokojnin in letnem dodatku (oba junij 2019) ter v zvezi z izvrševanjem odločbe Ustavnega sodišča o sodelovanju delavcev pri upravljanju bank (julij 2019).

Knežak v besedi

Soniboj Knežak je na sejah manj zgovoren od povprečja – do sedaj je v DZ izgovoril 33.504 besed. Tudi v številu govorov na sejo je pod povprečjem – povprečno na sejo spregovori dvakrat.

Besedišče poslanca SD je podpovprečno raznoliko, kar pomeni, da uporablja manj unikatnih besed kot v povprečju. V svojih govorih največ uporablja preprosto besedje (ki ima v SSKJ kvalifikatorje narečno, pogovorno in nižje pogovorno), a tudi privzdignjeno (kvalifikatorji evfemistično, mitološko, pesniško, knjižno, zastarelo in starinsko) in ekscesno (kvalifikatorji vulgarno, slabšalno, ekspresivno, ironično, otroško) besedje.

Deset besed, ki jih Soniboj Knežak v svojih govorih najpogosteje uporablja: Hrastnik, pokojninski, firma, invalidski, pokojnina, dom, upokojenec, minimalen, plača, izračun.

Soniboj Knežak je član Odbora za gospodarstvo, Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Je tudi član Kluba zasavskih poslancev.

Savus

Foto: arhiv Parlametra