sobota, 18 maja, 2024

Iz te kategorije

Klub zasavskih poslancev

Klub zasavskih poslancev vodi Ivan Hršak, poslanec z najdaljšim stažem, namen kluba pa je združitev moči pri uveljavljanju interesov Zasavja v Državnem zboru. Zasavski poslanci se bodo srečevali enkrat mesečno, po potrebi tudi pogosteje pred parlamentarnimi sejami. Na seznamu njihovih prioritet so podaljšanje zakona o obratovanju RTH, projekt izgradnje hidroelektrarne na osrednji Savi in navezava na cesto Hrastnik-Zidani Most, izgradnja predora v Savinjsko dolino ter povezovalne ceste od predora do Hrastnika, da bodo imeli vsi Zasavci hitro povezavo na avtocesto, rekonstrukcija ceste skozi Dol pri Hrastniku in ureditev pravičnega financiranja VDC Zagorje.

ZT

Isti avtor