petek, 21 junija, 2024

Iz te kategorije

Ključno načelo št. 27: Absolutna resnica obstaja

Naslednje načelo je za večino ljudi izjemno težko sprejeti. Še posebej za številne znanstveno in racionalno usmerjene ljudi.

Ti običajno domnevajo, da če nekaj obstaja, potem mora biti to mogoče dokazati, argumentirati, si to predstavljati in o tem komunicirati.

Toda dejstvo je, da to za absolutne stvari ni mogoče. Vse zgoraj našteto je namreč omejeno, absolutne stvari pa so neomejene – absolutne. Zato so tako zanimive, posebne in pomembne.

Naslednje ključno načelo je, da:

ABSOLUTNA RESNICA OBSTAJA,

vendar je ni mogoče misliti, verjeti, predstavljati, sporočati, govoriti, pisati, dokazovati ali zagovarjati.

Torej je to le grobo dejstvo resničnosti. Lahko greste sami preizkusit in če odkrijete absolutno resnico (in trdim, da lahko s prakso nekega dne to tudi odkrijete), boste spoznali, da si jo je nemogoče zamisliti, verjeti, predstavljati, o njej govoriti, pisati, dokazovati ali zagovarjati. Pa vendar boste o njej vedeli več kot o čemer koli drugem na svetu.

Kako je to mogoče? Pravzaprav je to nemogoče pojasniti, si predstavljati ali komunicirati o tem. Vendar z veliko opazovanja in nevsakdanjimi izkušnjami to lahko začutite ali izkusite.

Še enkrat, gre za izjemno pomembno načelo. Veliko ljudem se namreč zatakne že pri argumentiranju, poskusih komuniciranja, predstavljanja in razmišljanja o absolutni resnici.

Kar na začetku si dopovejte, da ne bo šlo. Nehajte zapravljati čas s tem, ker lahko zapravite leta in desetletja.

Prekinite s tem. Vaše življenje bo veliko boljše.

> 65 KLJUČNIH NAČEL, KAKO živeti dobro <

Borut Kmetič

Po formalni izobrazbi sem diplomirani varstvoslovec informacijske varnosti, sicer pa imam precej izkušenj v večjih mednarodnih IT okoljih pri upravljanju in svetovanju na področju informacijske varnosti, vodenju IT projektov in izvedbe storitev, pri upravljanju in presojanju ISO sistemov, svetovanju pri digitalizaciji poslovanja, varstvu osebnih podatkov, vodenju kakovosti, procesov in organizacijske kulture.

Sem zunanji vodilni presojevalec informacijske varnosti po ISO standardu pri mednarodni certifikacijski hiši.

Organizacijam pomagam iskati strateške rešitve in izboljšati njihovo poslovanje, predvsem na zgoraj navedenih področjih. Sicer pa se ukvarjam tudi z drugimi oblikami optimizacij (oziroma hekanja), kot so na primer biohekanje, osebna rast, raziskovanje prebojnih novih tehnologij, eksponentna organizacija, sistemsko razmišljanje in druge napredne metode.

Borut@SmartAssets.it
Borut@Medium
Borut@TheGoodMenProject


 

Isti avtor