sobota, 20 julija, 2024

Iz te kategorije

Ključno načelo št. 26: Nedvojnost je najvišja resnica

Pred časom sem pisal o Principu dvojnosti, ki pa vsa nasprotja pojasnjuje kot nasprotne strani iste celote. In ta celota dejansko pomeni nerazdružljivost, nedvojnost oziroma Enojnost.

Resničnost ni dvojna, kar pomeni, da vse meje, kategorije in razlikovanja na koncu ne zdržijo.

Naslednje temeljno načelo je:

NEDVOJNOST JE NAJVIŠJA RESNICA.

Ni razlike med notranjim, zunanjim, fizičnim, nefizičnim, mano, drugimi, dobrim, slabim, črnim, belim, človeškim, nečloveškim, živim, neživim, organskim, anorganskim, znanstvenim ali verskim.

Vse to je relativno. In vse te dvojnosti se bodo na koncu razblinile. Če jim sledite do konca, nobena ne zdrži.

To je zelo globoka resnica. To načelo vam lahko pomaga prebroditi mnogo neumnosti in ugotoviti, na kak način um oblikuje vse te kategorije in razlikovanja.

Zelo koristno je videti, kako je večina stvari, ki nas učijo od malega do univerze, le kup kategorij, ki jih je ustvaril človeški um, človeška rasa.

In vidite lahko, da so mnoga od teh razlikovanj zgolj konceptualna, da v nobenem smislu niso absolutna in da se na koncu – ko opazujete globlje, meditirate, razmišljate in doživljate mistične izkušnje – vsa zrušijo.

Vse se na koncu zruši v eno samo Enojnost, eno končno absolutno resnico. To pa nas pripelje do naslednjega ključnega načela. Tega predstavim naslednjič.

> 65 KLJUČNIH NAČEL, KAKO živeti dobro <

Borut Kmetič

Po formalni izobrazbi sem diplomirani varstvoslovec informacijske varnosti, sicer pa imam precej izkušenj v večjih mednarodnih IT okoljih pri upravljanju in svetovanju na področju informacijske varnosti, vodenju IT projektov in izvedbe storitev, pri upravljanju in presojanju ISO sistemov, svetovanju pri digitalizaciji poslovanja, varstvu osebnih podatkov, vodenju kakovosti, procesov in organizacijske kulture.

Sem zunanji vodilni presojevalec informacijske varnosti po ISO standardu pri mednarodni certifikacijski hiši.

Organizacijam pomagam iskati strateške rešitve in izboljšati njihovo poslovanje, predvsem na zgoraj navedenih področjih. Sicer pa se ukvarjam tudi z drugimi oblikami optimizacij (oziroma hekanja), kot so na primer biohekanje, osebna rast, raziskovanje prebojnih novih tehnologij, eksponentna organizacija, sistemsko razmišljanje in druge napredne metode.

Borut@SmartAssets.it
Borut@Medium
Borut@TheGoodMenProject


 

Isti avtor